Dodengangstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Diksmuide
Deelgemeente Onbepaald
Straat Dodengangstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Diksmuide (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Landelijke verbindingsweg tussen de IJzerdijk en de Kaaskerkestraat met verspreide hoevebouw. Ongeveer halverwege wordt de Dodengangstraat doorsneden door de *spoorwegberm van de gedesaffecteerde spoorlijn nr. 74 Diksmuide-Nieuwpoort (februari 1868-1974), thans als recreatieve as, de zogenaamde "Frontzate" uitgebouwd (cf. spoorwegberm voormalige spoorlijn Diksmuide-Nieuwpoort). Als tracé reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778). Voortijds "Kwaede Straet" genaamd, cf. de kaart van het Militair Cartografisch Instituut (ca.1883). De huidige benaming gaat terug op zijn functie tijdens de Eerste Wereldoorlog als ontsluitingsweg naar de zogenaamde Dodengang, die ten westen van de IJzerdijk is ingeplant (cf. IJzerdijk nr. 65).

Bron: Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kaaskerke

Kaaskerke (Diksmuide)

omvat Hoeve Rode Poort

Dodengangstraat 8, Diksmuide (West-Vlaanderen)

omvat Naamsteen Slag aan de IJzer

Dodengangstraat zonder nummer, Diksmuide (West-Vlaanderen)

omvat Wegwijzer

Dodengangstraat zonder nummer, Diksmuide (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.