Ijzerdijk (Kaaskerke)

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Diksmuide
Deelgemeente Onbepaald
Straat Ijzerdijk

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Diksmuide (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kronkelende landelijke weg langs de dijk aan de westelijke oever van de IJzer. De systematische bedijking van de benedenloop van de IJzer klimt terug tot het midden van de 12de eeuw. Alsdusdanig als tracé reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778) en de Atlas der Buurtwegen (ca. 1843). Op beide kaarten is er ter hoogte van de huidige "Hoge Brug" (brug over de IJzer tussen de IJzerlaan en Kaaskerkestraat) een kleine bewoningsconcentratie gesitueerd. De naam van deze brug gaat terug op een laat 16de-eeuws fort dat op deze plaats door de Spanjaarden werd aangelegd als onderdeel van de antipenetratielijn tegen de plundertochten van hervormingsgezinden vanuit Oostende (cf. historische inleiding ).
Tijdens de Eerste Wereldoorlog behoorde het gebied ten noorden van de "Dodengang" (cf. IJzerdijk nr. 65) tot het ondergelopen 'niemandsland' (cf. historische inleiding). Een aantal van de hoger gelegen hoevesites in dit gebied werd door de Duitsers gebruikt als vooruitgeschoven posten, zoals de hoeve IJzerdijk nr. 69 (cf. infra), IJzerdijk nr. 72 (cf. infra), IJzerdijk nr. 73 (cf. infra) en de hoeve zogenaamd "De Blauwe Toren" (cf. IJzerdijk nr. 71), die als site reeds is aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778) onder de benaming "C(en)se ten Thoren" en na de Eerste Wereldoorlog werd heropgebouwd.
Bij de heraanleg van de IJzerdijk in 1927 verkrijgt de 'Koninklijke Touring Club van België' een licht gewijzigd verloop van de IJzerdijk ter vrijwaring van de Dodengang.

Bron: Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kaaskerke

Kaaskerke (Diksmuide)

omvat Dubbele spoorwegbrug over de IJzer

Ijzerdijk zonder nummer, Diksmuide (West-Vlaanderen)

omvat Duitse schutsbunker

Ijzerdijk zonder nummer, Diksmuide (West-Vlaanderen)

omvat Gedenkkapel Calvarieberg

Ijzerdijk zonder nummer, Diksmuide (West-Vlaanderen)

omvat IJzertorencomplex met bedevaartweide

Ijzerdijk 49, Diksmuide (West-Vlaanderen)

omvat Naamsteen Petroleumtanks

Ijzerdijk zonder nummer, Diksmuide (West-Vlaanderen)

omvat Site van de Dodengang

Ijzerdijk 65, Diksmuide (West-Vlaanderen)

omvat Wederopbouwhoeve

Ijzerdijk 58, Diksmuide (West-Vlaanderen)

omvat Wederopbouwhoeve

Ijzerdijk 72, Diksmuide (West-Vlaanderen)

omvat Wederopbouwhoeve

Ijzerdijk 73, Diksmuide (West-Vlaanderen)

omvat Wederopbouwhoeve

Ijzerdijk 74, Diksmuide (West-Vlaanderen)

omvat Wederopbouwhoeve met losse bestanddelen

Ijzerdijk 41, Diksmuide (West-Vlaanderen)

omvat Wegwijzer

Ijzerdijk zonder nummer, Diksmuide (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Ijzerdijk (Nieuwkapelle)

Ijzerdijk (Diksmuide)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Ijzerdijk (Sint-Jacobskapelle)

Ijzerdijk (Diksmuide)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Ijzerdijk (Stuivenkenskerke)

Ijzerdijk (Diksmuide)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.