Kaaskerkestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Diksmuide
Deelgemeente Onbepaald
Straat Kaaskerkestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Diksmuide (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Belangrijke rechte verbindingsweg tussen Diksmuide en Pervijze. In oorsprong kronkelende weg met een meer zuidwaarts gesitueerd tracé ter hoogte van de aansluiting met de stad Diksmuide, cf. Ferrariskaart (1770-1778). Omstreeks midden de 19de eeuw krijgt de weg zijn huidig, rechtgetrokken tracé, cf. Atlas der Buurtwegen (ca. 1843).
Na de Eerste Wereldoorlog werd beslist om de dorpskern langs de Kaaskerkestraat herop te bouwen, waardoor de straat tot op vandaag gekenmerkt wordt door een typerende dorpsarchitectuur (kerk met pastorie, klooster met gemeenteschool, ... ). Ten oosten van de kerk aaneengesloten lintbebouwing van kleine burgerhuizen en eenvoudige arbeiders-woningen van één à twee bouwlagen. Nrs. 96 en 98: samenstel van twee burgerhuizen met voorlanden uit de jaren 1920. Nr. 87: in oorsprong éénlaags arbeidershuis uit de jaren 1920 met typerende bakstenen deuromlijsting. Ten westen van de kerk, voornamelijk verspreide bewoning van villa's en achteringelegen hoeves. Nr. 107: villa onder wolfsdak uit de jaren 1920 met inslag van het tuinwijkidioom. Nr. 109: vrijstaande villa uit de jaren 1920 met overkragende daklijst, overdekt inkomportaal, driezijdige erker en rondboogpoort. Nr. 123: achteringelegen vervallen wederopbouwhoeve met aaneengesloten lage bestanddelen U-vormig opgesteld rondom begraasd erf. Boerenhuis met rechts opkamergedeelte onder verhoogde nok.

Bron: Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kaaskerke

Kaaskerke (Diksmuide)

omvat Elektriciteitscabine

Kaaskerkestraat zonder nummer, Diksmuide (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve

Kaaskerkestraat 16, Diksmuide (West-Vlaanderen)

omvat Kloostergebouw met aansluitende klassenvleugel

Kaaskerkestraat 100, Diksmuide (West-Vlaanderen)

omvat Parochiekerk Sint-Bartholomeus

Kaaskerkestraat 103, Diksmuide (West-Vlaanderen)

omvat Pastorie Sint-Bartholomeusparochie

Kaaskerkestraat 105, Diksmuide (West-Vlaanderen)

omvat Samenstel van twee burgerhuizen

Kaaskerkestraat 99-101, Diksmuide (West-Vlaanderen)

omvat Smidse

Kaaskerkestraat 6, Diksmuide (West-Vlaanderen)

omvat Twee dorpswoningen met tussenliggend nutsgebouw

Kaaskerkestraat 48-50, Diksmuide (West-Vlaanderen)

omvat Wederopbouwhoeve

Kaaskerkestraat 82, Diksmuide (West-Vlaanderen)

omvat Wederopbouwhoeve

Kaaskerkestraat 115, Diksmuide (West-Vlaanderen)

omvat Wederopbouwhoeve

Kaaskerkestraat 156, Diksmuide (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.