Zadelstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Diksmuide
Deelgemeente Onbepaald
Straat Zadelstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Diksmuide (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

* Het tracé van de huidige Zadelstraat gaat mogelijk terug op een (in)dijk(ing) van de duinkerketransgressie van de 3de tot de 8ste eeuw. De Zadelstraat dankt zijn naam vermoedelijk aan de verbastering van ‘Zavelstraat’ cf. landschapsgeschiedenis. De straat is reeds vermeld op de P.C. Poppkaart (ca. 1842) als "Zaedelstraet". Op de kaarten van het Militair Cartografisch Instituut (1861, 1883, 1911) aangeduid als "Renings Heers Dyk Straet". De hoeve achteringelegen ten oosten van de Zadelstraat (nr. 7) - zogenaamd "Hof van Warande" - gaat terug op een leenhof van de burg van Veurne met eerste vermelding in 1365. Het boerenhuis met brede opkamer, werd in de 19de eeuw verhoogd tot twee bouwlagen (anno 2004 onderging dit huis echter een grondige verbouwing). De houten rosmolen van deze hoeve werd in 1969 verplaatst naar het openluchtmuseum van Bokrijk.

Deze straat is gelegen binnen het beschermd landschap van de Oudlandpolders van Lampernisse (M.B. van 30.01.2002, ook te Alveringem en Veurne).

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, archief nr. 732. (inhoudelijk dossier Oudlandpolders van Lampernisse)
VANDENBERGHE G., Herontdekking van een cultuurlandschap. Het Zannekinpad in Lampernisse, in Nikolaas Zannekin en de Slag bij Kassel 1328-1978, s.l., 1978, p. 84-86.

Bron: Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lampernisse

Lampernisse (Diksmuide)

omvat Bakstenen boogbrug over de Grote IJzerbeek

Zadelstraat zonder nummer, Diksmuide (West-Vlaanderen)

omvat Bladelinhoeve

Zadelstraat 8, Diksmuide (West-Vlaanderen)

omvat Bunker van de Eerste Wereldoorlog

Zadelstraat zonder nummer, Alveringem (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve

Zadelstraat 3, Diksmuide (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve 't Oud Kasteel

Zadelstraat 4, Diksmuide (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve met militaire constructie

Zadelstraat 6, Diksmuide (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.