Oude Zeedijk (Oudekapelle)

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Diksmuide
Deelgemeente Onbepaald
Straat Oude Zeedijk

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Diksmuide (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Oude Zeedijk vormt de grens tussen de Oudlandpolders (ten westen van de Oude Zeedijk) en Middellandpolders (ten oosten ervan) en loopt van noordwest naar zuidoost van Oostduinkerke over Avekapelle (Alveringem), Lampernisse (Diksmuide), Nieuwkapelle (Diksmuide) en Oudekapelle (Diksmuide) tot Lo (Lo-Reninge). De aanleg ervan zou teruggaan tot de 10de eeuw, als een preventieve dijk om de instroom van zout- en brakwater in landbouwgebieden te vermijden. Oudst bekende vermelding in 1439 als "den ouden zeediic". Aanduiding op de Ferrariskaart (1770-1778) als "Ouden Zee Dyck".

Een deel van de Oude Zeedijk vormt de oostelijke grens van het beschermd landschap Oudlandpolders van Lampernisse (ook te Oudekapelle, beschermd bij M.B. van 30.01.2002). De Alveringemstraat vormt er de zuidgrens van.

Langs de Oude Zeedijk loopt de Duikervaart, een vrij brede gracht met een aantal in kern bewaarde bruggen uit de 19de eeuw of het interbellum (voor de merkwaardigste bruggen cf. Oude Zeedijk z.nr.). Ter hoogte van het gehucht Kloefhoek enkele hoeves en haaks op de straat gerichte verbouwde boerenarbeidershuizen (nr. 24). Nr. 11: hoeve aan de overkant van de Duikervaart, bereikbaar via boogbrug (cf. infra, Oude Zeedijk z.nr.), heropgebouwd in de jaren 1920 en bestaande uit het verbouwde huisvolume en de dwarsschuur met aansluitende lagere stalling. Nr. 26: hoeve heropgebouwd in 1923 (cf. jaartal in rode baksteenkoppen), met een gesloten opstelling. Even verderop, een samenstel van drie arbeidershuizen (nrs. 18-20-22) vermoedelijk in 1922-1924 heropgebouwd door de "weldadigheidsburelen" n.o.v. architect Antoine Dugardyn (Brugge), nr. 22 anno 2003 nog met bewaard houtwerk.

De weiden ten oosten van de Oude Zeedijk worden gekenmerkt door een aantal betonnen constructies gelegen tussen de Belgische eerste en tweede verdedigingslinie tijdens de Eerste Wereldoorlog (cf. infra Oude Zeedijk z.nr.).

INVENTARISATIE VAN RELICTEN UIT WO I IN DE WESTHOEK (Provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen).
NOTEBAERT A., NEUMANN C. e.a., Inventaris van het archief van de Dienst der Verwoeste Gewesten, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 1986.

Bron: Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oudekapelle

Oudekapelle (Diksmuide)

omvat Belgische commandopost

Oude Zeedijk zonder nummer, Diksmuide (West-Vlaanderen)

omvat Belgische kazemat

Oude Zeedijk zonder nummer, Diksmuide (West-Vlaanderen)

omvat Betonnen militaire constructie

Oude Zeedijk zonder nummer, Diksmuide (West-Vlaanderen)

omvat Brug over de Duikervaart

Oude Zeedijk zonder nummer, Diksmuide (West-Vlaanderen)

omvat Gedenkzuil tweede batterij van de tweede groep Zware Houwitsers

Oude Zeedijk zonder nummer, Diksmuide (West-Vlaanderen)

omvat Wegwijzer

Oude Zeedijk zonder nummer, Diksmuide (West-Vlaanderen)

is gerelateerd aan Oude Zeedijk (Lampernisse)

Oude Zeedijk (Diksmuide)

is gerelateerd aan Oude Zeedijk (Nieuwkapelle)

Oude Zeedijk (Diksmuide)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.