Vladslostraat (Vladslo)

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Diksmuide
Deelgemeente Onbepaald
Straat Vladslostraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Diksmuide (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Lange rechte straat vanaf het dorpscentrum van Vladslo (Beerststraat/ Mariastraat) tot aan het dorpscentrum van Esen. In het dorpscentrum wordt de straat getypeerd door de Sint-Martinuskerk met omringend kerkhof (cf. Vladslostraat z.nr./ Beerststraat) en de daarbij aansluitende gedenkkapel voor de militaire en burgerlijke slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog (cf. Vladslostraat z.nr.). De andere straatzijde wordt gekenmerkt door aaneengesloten bebouwing uit de jaren 1920 (cf. infra Vladslostraat nr. 32/ Mariastraat en nrs. 28-30).

Buiten de dorpskom, verspreide bebouwing o.m. van hoeves, o.m. nr. 21: hoeve met verzorgde bakstenen erfpijlers met links ervan kapel (cf. infra z.nr., links van nr. 21). en losstaande bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken, imposant boerenhuis van twee bouwlagen, doch met gewijzigd parement.

Bron: Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Vladslo

Vladslo (Diksmuide)

omvat Heropgebouwde parochiekerk Sint-Martinus met omringend kerkhof

Vladslostraat zonder nummer, Diksmuide (West-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis met stal

Vladslostraat 32, Diksmuide (West-Vlaanderen)

omvat Samentel van dorpswoningen met herberg De Blauwvoet

Vladslostraat 28-30, Diksmuide (West-Vlaanderen)

omvat Sint-Jozefskapel bij erftoegang van hoeve

Vladslostraat zonder nummer, Diksmuide (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Vladslostraat (Esen)

Vladslostraat (Diksmuide)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.