Vredestraat (Lapscheure)

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Damme
Deelgemeente Onbepaald
Straat Vredestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Damme (geografische inventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Rechte, brede straat ten noorden van het Schipdonk- en Leopoldkanaal, vanaf de Oude Sluissedijk met oostwaarts verloop tot de dorpskern van Lapscheure, over de Natiënlaan heen. Maakt deel uit van het oude stratenpatroon, o.m. weergegeven op de kaart van Pieter Pourbus (1561-1571). Gelegen in de z.g. Watering Sint-Jobspolder. Wordt samen met de huidige Hoogstraat (cf. Lapscheure) in 1640 vermeld als de "Brede Wech", waarlangs de nieuwe dorpskern met parochiekerk van Lapscheure zich ontwikkelt. Op Ferrariskaart (1770-1778) wordt aan zuidwestelijke zijde het gehucht "H. Vlienderhage" weergegeven, te situeren aan de kruising met de Vlienderhaag op het grondgebied van Damme, aan beide zijden van de watering Zuid-over-de-Lieve-Geleed, waar het huidige gehucht "Platheule" op teruggaat (cf. Oude Sluissedijk). Later ook gekend als "Dammesteenweg", wanneer het tracé van de huidige Vrede- en Hoogstraat in 1863 wordt verbreed, rechtgetrokken en verhard als steenweg van Damme naar Lapscheure. Tot in de tweede helft van de 20ste eeuw "Breestraat" genoemd. Aan westzijde, ter hoogte van het gehucht "Platheule", brugje over Zuid-over-de-Lieve-Geleed, reeds weergegeven op kaart van Pieter Pourbus. Tevens locatie van de Platheulemolen, weergegeven op Ferrariskaart en "moulin de Lettenbrug" genoemd op kaart van P. Vander Maelen (ca. 1850), verdwenen in de loop van de tweede helft van de 19de eeuw, doch de thans gerenoveerde 19de-eeuwse hoeve "Oud Molenhof" (nr. 19) verwijst er nog naar.

RAU J., Het Damme van toen en omgeving, Brugge, 1981, p. 67.
VAN POUCKE G., Archiefbeelden Damme, Gloucestershire, 2003, p. 76.

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lapscheure

Lapscheure (Damme)

omvat Hoeve met boerenwoning, gedateerd 1752

Vredestraat 9, Damme (West-Vlaanderen)

omvat Kapel Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdes

Vredestraat zonder nummer, Damme (West-Vlaanderen)

omvat Wegwijzer

Vredestraat zonder nummer, Damme (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Vredestraat (Damme)

Vredestraat (Damme)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.