Fort Sint-Donaas

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Damme
Deelgemeente Lapscheure
Straat Fort Sint-Donaas

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Damme (geografische inventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kronkelende landelijke weg die gr.m. evenwijdig met en ten zuiden van de Damse Vaart loopt. Oostelijke zijstraat van de Natiënlaan, loopt aan het Lapscheurse Gat over in de Zeedijk. De straat maakt deel uit van de Landsdijk, die aangelegd werd om de Sint-Jobpolder droog te leggen (1236-1246). De benaming van de straat is ontleend aan de nabijheid van het Fort Sint-Donaas (cf. Damse Vaart-Noord z.nr.) dat in 1604 samen met het Fort Sint-Job en Fort Sint-Frederik op en nabij de Verse Vaart wordt ingericht tegen de invallen van het gereformeerde Sluis.
Langs de straat, ten oosten en ten westen van de hoeve "Fort Sint-Donaas" (cf. nr. 5), bevinden zich in een akker- en weiland de resten van twee redoutes die aan het Sint-Donaasfort werden toegevoegd naar de plannen van de Nederlandse ingenieur Menno van Coehoorn (1641-1704) in 1704. Verder in de straat zijn de resten van het Fort Sint-Job te situeren, ten westen van de gelijknamige hoeve (nr. 10). Tegen de Natiënlaan aan, in de onmiddellijke omgeving van de Damse Vaart, de verlaten gebouwen van de steenbakkerij "De Fonseca-Maenhout", die van 1909 tot in het derde kwart van de 20ste eeuw op deze plaats was gevestigd en voor belangrijke werkgelegenheid zorgde in Lapscheure en Hoeke. Weinig bebouwing; enkele verspreide hoeves, vb. nr. 8, verbouwd tot woning.

RIJKSARCHIEF BRUGGE, Verzameling Kaarten en Plannen, nr. 483 : Kaart met Fort Sint-Donaas en de twee redoutes die zich langs de huidige straat "Fort Sint-Donaas" bevinden.
Aanwijzende fotografische inventaris van de drie rechterlijke kantons Brugge, Brussel, 1965, p. 380.
TERMOTE J. en ZWAENEPOEL A., Forten en verdedigingswerken in het Oost- en West-Vlaamse krekengebied, Brugge, 2004, p. 37-38.

Bron: onbekend

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lapscheure

Lapscheure (Damme)

omvat Fort Sint-Job

Fort Sint-Donaas zonder nummer, Damme (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve "Fort Sint-Job"

Fort Sint-Donaas 12, Damme (West-Vlaanderen)

omvat Sint-Donaashoeve

Fort Sint-Donaas 1, Damme (West-Vlaanderen)

omvat Snauwaerts kapel

Fort Sint-Donaas zonder nummer, Damme (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.