Preekboomstraat (Lapscheure)

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Damme
Deelgemeente Onbepaald
Straat Preekboomstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Damme (geografische inventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Cf. Moerkerke, Preekboomstraat

Kronkelende landelijke weg in het zuidoosten van de gemeente, als voortzetting van de gelijknamige straat op Moerkerke. Straatnaam naar een oud toponiem dat verwijst naar de gelijknamige molenwal op de hoek met de straat 't Molentje (Moerkerke), cf. vermelding in een document van 1602 als "den precboom". Een preekboom of evangelieboom werd in de middeleeuwen aangewezen om er in de vastentijd te preken. De weinige bebouwing bestaat uit enkele hoeves, cf. nrs. 4 (grondgebied Moerkerke) en 5. De bunkers uit de Eerste Wereldoorlog aan het oostelijke uiteinde van de straat, o.m. bij nr. 5, zijn getuigen van de toenmalige verdedigingslinie richting Nederland.

BALLEGEER J., Molens in de Zwinstreek, in Rond de poldertorens, jg. 47, nr. 2, 2005, p. 51.
DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel XII, Brugge, 1931, kl. 1179-1180.

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lapscheure

Lapscheure (Damme)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Preekboomstraat (Moerkerke)

Preekboomstraat (Damme)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.