Sint-Pietersdijk (Lapscheure)

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Damme
Deelgemeente Onbepaald
Straat Sint-Pietersdijk

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Damme (geografische inventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Sint-Pietersdijk doorkruist de Spermaliepolder opgrondgebied Damme, Moerkerke en Lapscheure en maakt deel uit van de lange dijkengordel die tussen Damme en Sluis werd aangelegd na de Duinkerke III-transgressie. De naam van de dijk doet vermoeden dat de aanleg in de 12de eeuw werd bekostigd door de Sint-Pietersabdij in Gent. De dijk werd heraangelegd in 1611-1612, ter beveiliging tegen nieuwe overstromingen, samen met de aanleg van de Zeedijk en de Groenendijk. De dijk is nog steeds duidelijk herkenbaar door zijn verhevenheid in het vlakke landschap. Verspreide hoeves, meestal verbouwde 19de-eeuwse hoevegebouwen, vb. nr. 2, gerenoveerde begin-19de-eeuwse hoeve waarvan het boerenhuis vroeger een figuratief tegeltableau bevatte met de afbeelding van Christus aan het kruis (cf. DEVLIEGHER afbeelding nr. 289); nr. 4, met verbouwd woonhuis van 1830, waarvan tegen de straat aan, de vroegere schaapstal is bewaard, gedateerd door muurankers "1844".

DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel XIV, Brugge, 1933, kl. 776-778.
DEVLIEGHER L., De Zwinstreek, in Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 4, Tielt, 1970, p. 130 (Sint-Pietersdijk 8 en 10).

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lapscheure

Lapscheure (Damme)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Sint-Pietersdijk (Damme)

Sint-Pietersdijk (Damme)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.