Burgerhuis De Tulp

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Cogels-Osylei
Locatie Cogels-Osylei 52, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis De Tulp

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Burgerhuis De Tulp

Deze bescherming is geldig sinds 11-04-1984.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Zurenborg: deel Berchem

Deze bescherming is geldig sinds 10-01-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Woning De Tulp was de atelierwoning van kunstschilder Eugène Joors (1850-1910). Het ontwerp werd getekend door architect Jules Hofman in 1900. Joors woonde voordien in de Keistraat 59, in het Schipperskwartier in Antwerpen. In 1900 volgde hij het voorbeeld van talrijke kunstenaars en andere vooraanstaande burgers door in de populaire wijk Zurenborg te gaan wonen. Hij bleef in Woning De Tulp wonen tot aan zijn dood in 1910. De huisnaam verwijst naar zijn specialiteit als schilder van natuurlijke bloemstillevens, een genre dat toen heel gewild was.

De rijwoning telt drie bouwlagen onder een zadeldak, dat de nok evenwijdig met de straat heeft. Hofman verwerkte een combinatie van traditionele, art-nouveau- en cottage-elementen tot een veelkleurige puntgevel met breukstenen plint, bak- en zandstenen parement, gelakt smeedwerk en beschilderde windborden. Gevelbrede ijzeren balkons met functionele gietijzeren liggers en zuiltjes naast decoratief gesmede leuningen en rankwerk. Op de derde bouwlaag zit een gevelbreed ateliervenster met ijzeren roeden.

Op de nok is een smeedijzeren tulp uitgewerkt; een meer uitgewerkt exemplaar door de Lierse kunstsmid Lodewijk Van Boeckel, bevindt zich in de trapzaal. Neo-Vlaamsrenaissance-interieur met glasramen en trapleuning in art nouveau.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 956 # 1547.
  • ELAUT A. & J. POSSEMIERS 1988: Op wandel door de belle époque, Brussel, 90-91.
  • VANHOVE B. 1978: De Art Nouveau-architektuur in het Antwerpse: een doorsnede, Licentiaatsverhandeling R.U.G., 30-31.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise & Plomteux, Greet

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Cogels-Osylei

Cogels-Osylei (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.