De Zwaluwen, architectenwoning Alfried Defever

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Cogels-Osylei
Locatie Cogels-Osylei 60-62, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed De Zwaluwen, architectenwoning Alfried Defever

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument Burgerhuizen De Zwaluwen: linker deel
gelegen te Cogels-Osylei 62 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 11-04-1984.

omvat de bescherming als monument Burgerhuizen De Zwaluwen: rechter deel
gelegen te Cogels-Osylei 60 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 11-04-1984.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Zurenborg: deel Berchem

Deze bescherming is geldig sinds 10-01-1980.

Beschrijving

Het ensemble "De Zwaluwen" bestaat uit twee eclectische burgerhuizen, gerealiseerd rond 1904 voor eigen rekening van architecten A. Cols en A. Defever.

Cols & Defever waren zeer populaire architecten in Zurenborg. Ze konden een groot aantal projecten realiseren in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier, de maatschappij die de ontwikkeling van de Zurenborg realiseerde. Ze tekenden bijvoorbeeld het ontwerp van het kantoorgebouw in de Grotehondstraat waar de bouwmaatschappij zich vanaf 1902 vestigde. Dit ensemble van twee half vrijstaande burgerhuizen realiseerden ze voor eigen rekening, wellicht met de bedoeling de huizen na afwerking door te verkopen.

De twee woningen tellen twee traveeën en drie bouwlagen onder een leien zadeldak; hoog souterrain en toegang tot de voordeur via een brede centrale hardstenen trappartij. De symmetrische compositie bestaat uit gekoppelde, identieke deurtraveeën geflankeerd door risalietvormende, in opbouw en vorm variërende, brede erkertraveeën. De lijstgevels hebben een parement van lichtgele baksteen en witte natuursteen. Dit materiaalgebruik verwijst net als het zwierige smeedijzerwerk, het verdwenen tableau met zwaluwen en de eveneens weggehaalde beglaasde balkonluifel op huisnummer 62, naar de toen zeer populaire art nouveau.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 956 # 2898.
  • ELAUT A. & POSSEMIERS J. 1988: Op wandel door de belle époque, Brussel, 102-103.
  • VANHOVE B. 1978: De Art Nouveau-architectuur in het Antwerpse: een doorsnede (onuitgegeven licentiaatsverhandeling R.U.G., 69).

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise & Plomteux, Greet

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Cogels-Osylei

Cogels-Osylei (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.