Sijseelsesteenweg (Vivenkapelle)

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Damme
Deelgemeente Onbepaald
Straat Sijseelsesteenweg

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Damme (geografische inventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Brede, vrij rechte noord-zuid-as door Vivenkapelle, deel uitmakend van de verbindingsweg tussen Vivenkapelle en Sijsele. Loopt vanaf het Bradericplein naar de zuidelijke grens met Sijsele. Op de kruising van het Bradericplein (deel van verbinding Brugge-Middelburg) en de Sijseelsesteenweg ontstond het gehucht Vivenkapelle. De dorpskern van Vivenkapelle, met als kern het neogotische ensemble van parochiekerk, pastorie en meisjes- en jongensschool, is beschermd als dorpsgezicht bij K.B. van 11 december 1980 en omvat naast de huizen van het Bradericplein, ook de hoeve op de hoek van de Vierscharestraat (nr. 2), en een aantal huizen in de Sijseelsesteenweg die aansluiten bij de dorpskom, zijnde de oneven nrs. 1 tot 11. Nr. 1 is een karakteristieke 19de-eeuwse dorpswoning (cf. beschrijving infra); de daaropvolgende huizen zijn eind-20ste-eeuwse vrijstaande eengezinswoningen en een garage. Net buiten de begrenzing van het dorpsgezicht bevinden zich twee begin-20ste-eeuwse hoeves: nr. 2, in rode baksteenbouw onder pannen zadeldaken, bestaande uit twee lange volumes, enerzijds woonstalhuis met haakse zomerkeuken en bakoven, en anderzijds schuur met geïncorporeerde stallen; nr. 15, hoeve met losstaande gele bakstenen bestanddelen, waarbij het boerenhuis een kenmerkende opkamertravee heeft waarboven een bakstenen dakvenster.

ROHM WEST-VLAANDEREN, CEL MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, Dossier DW387 en Archiefnummer W/262.

Bron: Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Vivenkapelle

Damme (Damme)

omvat Dorpswoning

Sijseelsesteenweg 1, Damme (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Sijseelsesteenweg (Moerkerke)

Sijseelsesteenweg (Damme)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.