Twee burgerhuizen in sobere art nouveau

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Cogels-Osylei
Locatie Cogels-Osylei 74-76, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Twee burgerhuizen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Burgerhuis ontworpen door Jules Hofman
gelegen te Cogels-Osylei 74 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 04-12-2003.

omvat de bescherming als monument Burgerhuis ontworpen door Jules Hofman
gelegen te Cogels-Osylei 76 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 04-12-2003.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Zurenborg: deel Berchem

Deze bescherming is geldig sinds 10-01-1980.

Beknopte karakterisering

Typologieburgerhuizen
Stijlart nouveau
Dateringvóór WO I
Betrokken personen

Beschrijving

Ensemble van twee burgerhuizen in eenvoudige art nouveau, ontworpen in 1901 door architect Jules Hofman in opdracht van Arthur Mortelmans, die woonde op de Handelslei 174, de huidige Italiëlei.

Jules Hofman, een populaire bouwmeester die in Zurenborg talrijke realisaties bouwde in alle mogelijke bouwstijlen, koos hier voor een geabstraheerde, sobere art nouveau. Het gaat om een ensemble dat bestaat uit twee bijna identieke, in spiegelbeeld gebouwde burgerhuizen van twee traveeën en twee en een halve bouwlaag op een hoog souterrain. Hoewel de stijl totaal anders is, is de opbouw van de woningen, gekenmerkt door de puntgevels in de zijtraveeën en een centrale toegangstravee met brede trappartij, sterk gelijkend aan die van het naastgelegen ensemble De Biekens.

Sobere lijst- en puntgevels met een parement van witte baksteen, met geabstraheerde vegetale art-nouveau-vormen voor de natuurstenen hoekstijlen en fioelen, voor de smeedijzeren balkonleuning van 74 en voor het erkerschrijnwerk.

Latere keldergarages vervangen de souterrains; ook de erker op 76 is een latere toevoeging.

De interieurs kennen een standaard enkelhuis-indeling, met gang en trappenhuis in de smalle deurtravee, en enfilade van salon, eetkamer en veranda met terras in de venstertravee.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 956 # 1732.
  • ELAUT A. & J. POSSEMIERS 1988: Op wandel door de belle époque, Brussel, 108.
  • VANHOVE B. 1978: De Art Nouveau-architektuur in het Antwerpse: een doorsnede, Licentiaatsverhandeling R.U.G., 31.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise & Plomteux, Greet

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Cogels-Osylei

Cogels-Osylei (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.