Ruggestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Avelgem
Deelgemeente Onbepaald
Straat Ruggestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Avelgem (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Lange straat, vertrekkend aan de Oudenaardsesteenweg en lopend tot in Kluisbergen (Oost-Vlaanderen). Hoofdstraat van het gehucht Rugge, omvattende de Ruggestraat, de Lindestraat, de Waterhoek, de Kapellekouter en de Ruggekouterweg. Gehucht en straat reeds aangegeven op de Ferrariskaart (1770-1778).
Benaming afkomstig van "Villa Rucga", het persoonlijk grondgebied van de Graaf van Vlaanderen, in 988 geschonken aan de Sint-Pietersabdij te Gent. Andere bronnen spreken van "Rugge" als verwijzing naar de ligging op een heuvelrug aan de Schelde of naar de term "Ruge" die slaat op alles wat in de natuur in het wild groeit.
Wijk gekozen door Stijn Streuvels als achtergrond voor zijn boek "De teloorgang van de Waterhoek" van 1927, in 1971 verfilmd met als titel "Mira".
Voornamelijk aaneengesloten bebouwing, opklimmend tot in het eerste kwart van de 20ste eeuw. Burgerwoningen met bakstenen lijstgevels, twee à drie traveeën en twee bouwlagen, pannen zadeldaken, onder meer nummer 18, met bakstenen casement en nummers 19-31; verschillende woningen met vernieuwd parement en schrijnwerk. Nummer 43 als voorbeeld van een diephuis, eveneens met vernieuwd schrijnwerk.
Tevens enkele woningen met één bouwlaag, onder meer nummer 7, volgens bouwplan van 1938 naar ontwerp van A. Vandemeulebroucke met decoratief uitgewerkt portaal van gele baksteen en herberg zogenaamd "De Meerschblomme", gelegen op de hoek met de Ronnemontstraat.
Straateinde met Scheldebrug van 1940.

  • GEMEENTEARCHIEF AVELGEM, Bouwaanvragen 874.1, nummer 38/049
  • MARTYN G. (red.)Avelgem en de Schelde: een historische gids, Avelgem, 1999, pagina's 65-70.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Callens T. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Avelgem, Deelgemeenten Avelgem, Bossuit, Kerkhove, Outrijve en Waarmaarde,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL23, (onuitgeven werkdocumenten).

Relaties

omvat Brug van de waterhoek

Avelgemstraat zonder nummer, Ruggestraat zonder nummer, Kluisbergen, Avelgem (Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen)

omvat Burgerwoning

Ruggestraat 5, Avelgem (West-Vlaanderen)

omvat Burgerwoning

Ruggestraat 16, Avelgem (West-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Ruggestraat 47, Avelgem (West-Vlaanderen)

omvat Lage arbeiderswoning

Ruggestraat 13, Avelgem (West-Vlaanderen)

omvat Schoolgebouw en onderwijzerswoning

Ruggestraat 12, Avelgem (West-Vlaanderen)

omvat Sint-Rochuskerk

Ruggestraat 39, Avelgem (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.