Bosdreef

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Houthulst
Deelgemeente Houthulst
Straat Bosdreef

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Houthulst (geografische inventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat met een recht doodlopend tracé vanaf de Keistraat (Merkem), loopt vermoedelijk als laan of dreef wel door tot aan de Groenebosdreef (grondgebied Houthulst). Tracé als dusdanig nog niet aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778), waarop het hele gebied in deze omgeving nog bebost is. Eerste aanduiding van het tracé op de kaart van Ph. Vandermaelen (ca. 1850), echter quasi zonder bebouwing. Op l.g. kaart is het gedeelte van het bos op grondgebied van het toenmalige Woumen reeds grotendeels ontbost. Op de kaarten van het Militair Cartografisch Instituut (1866 en 1911) nog steeds aanduiding van verspreide bebouwing van kleine volumes - vermoedelijk kleine boerenarbeidershuizen - een situatie die min of meer tot op vandaag bewaard is, cf. huizen onder nrs. 2, 5 en 9.

Bron: Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente  Houthulst, Deelgemeenten Jonkershove, Klerken en Merkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL24, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Jonkershove

Houthulst (Houthulst)

omvat Boerenarbeiderswoning

Bosdreef 5, Houthulst (West-Vlaanderen)

omvat Boerenarbeiderswoning

Bosdreef 9, Houthulst (West-Vlaanderen)

omvat Boerenwoning

Bosdreef 2, Houthulst (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.