Iepersteenweg (Jonkershoven)

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Houthulst
Deelgemeente Houthulst
Straat Iepersteenweg

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Houthulst (geografische inventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat met een recht tracé vanaf de grens met Woumen (Diksmuide) alwaar de straat de grens vormt tussen Jonkershove en Woumen. Verderop vormt deze weg de grens tussen Jonkershove en Merkem. Grote rechte verbindingsweg in noordzuidelijke richting van Diksmuide naar Ieper, cf. naamgeving. Als tracé reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778) en op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1843) onder de naam "Route d' Ypres à Dixmude".
Enkel de bebouwing ten oosten van de weg behoort tot het grondgebied van Jonkershove, alwaar kenmerkende verspreide bebouwing van hoeves met losstaande bestanddelen uit de wederopbouwperiode (cf. infra, Iepersteenweg nrs. 84, 90, 92). De weides rondom de hoeves worden tevens gekenmerkt door Duitse betonconstructies van de Eerste Wereldoorlog (cf. infra, Iepersteenweg z.nr., nr. 75 en 87, cf. ook Heugstraat z.nr., bij nr. 14), deel uitmakend van de z.g. "Brabantlinie" of de eerste Duitse linie.

Bron: Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente  Houthulst, Deelgemeenten Jonkershove, Klerken en Merkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL24, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Jonkershove

Houthulst (Houthulst)

omvat Drie Duitse bunkers

Iepersteenweg zonder nummer, Houthulst (West-Vlaanderen)

omvat Duitse betonconstructie van de Eerste Wereldoorlog

Iepersteenweg zonder nummer, Houthulst (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve uit de wederopbouwperiode

Iepersteenweg 84, Houthulst (West-Vlaanderen)

omvat Wederopbouwhoeve met losse bestanddelen

Iepersteenweg 90, Houthulst (West-Vlaanderen)

omvat Wederopbouwhoeve met losse bestanddelen

Iepersteenweg 92, Houthulst (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Iepersteenweg (Merkem)

Iepersteenweg (Houthulst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.