Jonkershovestraat (Jonkershove)

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Houthulst
Deelgemeente Onbepaald
Straat Jonkershovestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Houthulst (geografische inventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat met een recht tracé vanaf het kruispunt Merkemstraat/ Steenbeekstraat/ Mgr. Schottestraat tot op grondgebied van Houthulst in de Jonkershovestraat (1877) en de Kerkstraat (1856) tot aan de dorpskom. Het rechte tracé van de Merkemstraat en de Jonkershovestraat is als dusdanig reeds aangeduid op de kaart van Ph. Vandermaelen (ca. 1850), met een heel beperkte verspreide bebouwing van een aantal hoeves. Deze as van west naar oost vormt één van de twee hoofdassen van het lintvormige dorp Jonkershove. Benaming voor de fusie van 1976 was Houthulststraat.

De hoek Jonkershovestraat/ Stokstraat/ Groendebosdreef - bij het binnenrijden van Jonkershove vanuit Houthulst - wordt gemarkeerd door wederopbouwhoeves uit de jaren 1920 (cf. Jonkershoevestraat nr. 158 en nr. 196, voor e.g. nr. zie onder Houthulst), o.m. met accent op de erftoegangen.
Dorpsbebouwing met aaneengesloten bebouwing meestal van lage arbeidershuizen uit de jaren 1920, veelal met vernieuwde parementen. Verderop huizen van twee bouwlagen uit de jaren 1950. Het begin van de straat (ter hoogte van het kruispunt met de Merkemstraat/ Steenbeekstraat/ Mgr. Schottestraat) wordt gemarkeerd door de Sint-Jozefskerk (cf. Mgr. Schottestraat z.nr.) en de pastorie (cf. Jonkershovestraat nr. 247) uit de wederopbouwperiode.

Dit is West-Vlaanderen. Steden-gemeenten-bevolking, Brussel, 1962, p. 2153 (kaart met straatnamen voor de fusionering).

Bron: Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente  Houthulst, Deelgemeenten Jonkershove, Klerken en Merkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL24, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Jonkershove

Houthulst (Houthulst)

omvat Pastorie

Jonkershovestraat 247, Houthulst (West-Vlaanderen)

omvat Vrijstaand hoekhuis

Jonkershovestraat 195, Houthulst (West-Vlaanderen)

omvat Wederopbouwhoeve met losse bestanddelen

Jonkershovestraat 196, Houthulst (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Jonkershovestraat (Houthulst)

Jonkershovestraat (Houthulst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.