Steenbeekstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Houthulst
Deelgemeente Houthulst
Straat Steenbeekstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Houthulst (geografische inventarisatie: 01-01-2006 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat met een knikvormig tracé vanaf het kruispunt Woumenstraat/ Zuid Torhoutstraat/ Vinkeniersstraat, over de Vinkeniersstraat tot aan het kruispunt Merkemstraat/ Jonkershovestraat/ Mgr. Schottestraat. Het gedeelte van de Steenbeekstraat tussen e.g. kruispunt en de kruising met de Vinkeniersstraat is tussen 1866 en 1883 aangelegd, cf. nog niet aangeduid op de kaart van het Militair Cartografisch Instituut van 1866, wel op deze herzien in 1883. Het gedeelte van de straat tussen de Vinkeniersstraat en de Merkemstraat/ Jonkershovestraat is reeds aangeduid op de kaart van Ph. Vandermaelen (ca. 1850) en de kaart van het Militair Cartografisch Instituut van 1866.
De Steenbeekstraat vormt samen met de Mgr. Schottestraat in het verlengde daarvan de noord-zuidas van het dorp Jonkershove. De straat wordt gemarkeerd door lintbebouwing van nog deels vrijstaande (boeren)arbeidershuizen, echter veelal met nieuwe of gewijzigde parementen of vernieuwd houtwerk. Steenbeekstraat nr. 65 vormt hier een uitzondering op, cf. infra.

Bron: Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente  Houthulst, Deelgemeenten Jonkershove, Klerken en Merkem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL24, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Jonkershove

Houthulst (Houthulst)

omvat Boerenarbeiderswoning

Steenbeekstraat 65, Houthulst (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.