Sint-Lenardsstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Dudzele
Straat Sint-Lenardsstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge (geografische inventarisatie: 01-05-2005 - 31-03-2006).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hoofdstraat in het centrum van Dudzele. Loopt van het Dorpsplein naar de Damse Steenweg met kronkelend en hellend verloop. Loopt van het Dorpsplein naar de Damse Steenweg met kronkelend en hellend verloop. Circa 1895 werd de straat rechtgetrokken, circa 1968 verbreed. Oorspronkelijke naam Kerkstraat wordt na de fusie gewijzigd in de huidige naam. Deze verwijst naar de verering van de heilige Leonard of Lenard in de parochiekerk van Dudzele.
Verschillende functies aanwezig zowel woon-, onderwijs-, religieuze als commerciële functies. Laatst genoemde bijna volledig verdwenen.

Dominante aanwezigheid van de Sint-Pietersbandenkerk (cf. Sint-Lenardsstraat nummer 47). Het einde van de straat paalt aan het kerkhof.
Basisbebouwing bestaat uit aaneengesloten bebouwing en is fasegewijs tot stand gekomen. Oudste bebouwing gaat terug tot de 17de-18de eeuw cf. nummer 37. Op een kaart van 1713 met weergave van de dorpskern van Dudzele weergegeven als een schaars bebouwde straat. Op de kaart van Ferraris (1770-1778) weergegeven als een dichtbebouwde hoofdstraat van het dorp Dudzele. Dezelfde situatie vinden we terug op een eind 18de-eeuwse-begin 19de-eeuwse kaart.
Grote bouw- en verbouwactiviteiten vanaf 1900 na het rechttrekken van de straat ca. 1895.
Op het einde van de straat schaars bebouwd met aanwezigheid van villa uit de jaren 1950 gebouwd op de voormalige site van het zogenaamde "Goed van Gramez", een omwalde kasteelhoeve voor het eerst vermeld in 1447, waarvan de omwalling deels is behouden.

  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en plannen watering Blankenberge, nummer 1416/LI; Kaarten en plannen Mestdagh, nummers 300A, 320, 391, 398, 402.
  • COORNAERT M., Dudzele en Sint-Lenaert, 1985, pagina 592, nummer 713, pagina 523, nummer 217.
  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina 196.

Bron: Gilté S., Van Vlaenderen P. & Vanwalleghem, A. met medewerking van Dendooven, K. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL25, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dudzele

Dudzele (Brugge)

omvat Dorpswoning

Sint-Lenardsstraat 3, Brugge (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Dorpswoning

Sint-Lenardsstraat 38, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Eenheidsbebouwing bestaande uit drie burgerwoningen

Sint-Lenardsstraat 20-24, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Eenheidsbebouwing van herberg de Klokke en dorpswoning

Sint-Lenardsstraat 13, 17, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Gemeentehuis van Dudzele

Sint-Lenardsstraat 28, Brugge (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Hoekhuis

Sint-Lenardsstraat 47, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Hoekpand bij het Dorpsplein

Sint-Lenardsstraat 1, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Parochiekerk Sint-Pietersbanden met kerkhof en westbouwruïne Sint-Leonarduskerk

Sint-Lenardsstraat zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Postkantoor

Sint-Lenardsstraat 19, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Sint-Gregoriusschool

Sint-Lenardsstraat 58, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Vrijstaande dorpswoning

Sint-Lenardsstraat 37, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.