Art-nouveau-burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Transvaalstraat
Locatie Transvaalstraat 6, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Art nouveau burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Zurenborg: deel Berchem

Deze bescherming is geldig sinds 10-01-1980.

Beknopte karakterisering

Typologieburgerhuizen
Stijlart nouveau
Dateringvóór WO I
Betrokken personen

Beschrijving

Dit burgerhuis in art nouveau werd gebouwd rond 1905 voor het echtpaar De Wilde-Van der Moere, dat op dat moment nog op het Zuid woonde in de Welvaartstraat 16. Ze gaven de opdracht aan bouwmeester Florent Verbraeken.

Florent Verbraeken was een heel actieve bouwmeester in alle verkavelingen die vanaf de jaren 1880 in het Antwerpse werden ontwikkeld. Op het Zuid was hij in de jaren 1880 en 1890 een van de meest productieve architecten, en tevens investeerder. Daarna was hij als huisarchitect van de bouw- en verzekeringsmaatschappij Antverpia de belangrijkste vormgever van de wijk Sint-Mariaburg in Ekeren en Brasschaat. Tegelijkertijd werkte hij in Zurenborg voor eigen rekening en in opdracht van particulieren. Verbraeken gebruikte alle gangbare burgerlijke bouwstijlen, zowel neoclassicisme als eclecticisme en art nouveau.

Voor deze woning koos Verbraeken de art nouveau, wat vooral tot uiting komt in de karakteristieke drielichtvensters en in de voordeur. De woning telt twee ongelijke traveeën en twee bouwlagen onder een pseudo-mansardedak. De lijstgevel heeft een plint in blauwe hardsteen en een houten kroonlijst. Het parement is van gele baksteen, en werd verrijkt met witte natuursteen voor de omlijsting van de muuropeningen. In de smalle deurtravee de deur, die met de natuurstenen bovendorpel en het segmentbogig bovenlicht een aparte vormgeving kreeg. Het smalle venster boven de deur kreeg een fraaie art-nouveauafwerking in de hardstenen lekdrempel.

De nadruk ligt bij deze woning op de brede venstertravee, met op elke bouwlaag een gekoppeld drielicht. Beneden een groot centraal venster en twee lagere zijlichten, gevat in een natuurstenen omlijsting met art-nouveaubelijning. Op de verdieping, een korfbogig drielicht met balkon met smeedijzeren leuning. In het dak, rechts een groot houten dakvenster met topstuk.

Alle detaillering in deze gevel is zeer gaaf bewaard. Merken we het verfijnde houtwerk van ramen en deur op, het geslepen glas en het glas in lood in het bovenvenster. Op het plan in het bouwdossier kunnen we zien dat de tussendeuren in het interieur op de begane grond eenzelfde art-nouveaubelijning kregen als de voordeur.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1905 # 499.
  • S.N. 2013: Herwaarderingsplan Zurenborg, deel II: Inventaris, 132.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Transvaalstraat

Transvaalstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.