Achel Statie

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hamont-Achel
Deelgemeente Achel
Straat Achel Statie

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Hamont-Achel (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Genoemd naar het verdwenen station, in de nabijheid waarvan al vlug gebouwen met horecafunctie werden opgetrokken. De straat wordt niet aangeduid in de Atlas van de Buurtwegen (1845) en was in het nabije verleden een belangrijke verbindingsweg, een gewestweg.

Thans is het een gewone landelijke weg. Tussen huisnummers 90 en 92, achter oude beukenbomen verscholen, ligt een restant van het voormalige stationscomplex, het zogenaamde Beukennootje, één van de oorspronkelijk vier quarantainestallen die hier in 1895 werden opgetrokken.

  • CLAASSEN A., Achel in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1972, nrs. 16, 34.
  • CLAASSEN A., Rond de oude en nieuwe straatbenamingen te Achel, Achel, 1960, p. 23.
  • DEGEEST M., Ontmoeting met Hamont-Achel, ons stadje vandaag, Hamont-Achel, 2001, p. 184-185, afbn.

Bron: Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Neerpelt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk

Datum tekst: 2005

Relaties

maakt deel uit van Achel

Achel (Hamont-Achel)

omvat Alleenstaand burgerhuis

Achel Statie 50, Hamont-Achel (Limburg)

omvat Alleenstaand burgerhuis

Achel Statie 78, Hamont-Achel (Limburg)

omvat Alleenstaand burgerhuis Les Agnelets

Achel Statie 35, Hamont-Achel (Limburg)

omvat Dorpswoning

Achel Statie 7, Hamont-Achel (Limburg)

omvat Dorpswoning

Achel Statie 111, Hamont-Achel (Limburg)

omvat Douanewoningen De Acht Zaligheden

Achel Statie 11-25, Hamont-Achel (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.