Art-nouveau-burgerhuizen Lotus en Papyrus

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Transvaalstraat
Locatie Transvaalstraat 52-54, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Art-nouveau-burgerhuizen Lotus en Papyrus

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument Art nouveau burgerhuis Lotus
gelegen te Transvaalstraat 52 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 11-04-1984.

omvat de bescherming als monument Art nouveau burgerhuis Papyrus
gelegen te Transvaalstraat 54 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 11-04-1984.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Zurenborg: deel Berchem

Deze bescherming is geldig sinds 10-01-1980.

Beschrijving

Ensemble van twee woningen genaamd Lotus en Papyrus, naar een ontwerp van architect Jos Bascourt uit 1901, in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen der Burgerhuizen in het Oostkwartier.

Deze bouwmaatschappij werd in 1886 opgericht om Zurenborg te ontwikkelen als woonwijk voor de betere middenklasse. De maatschappij werkte met verschillende architecten samen voor de realisatie van reeksbouw voor eigen rekening, met de bedoeling de ontwikkeling van de wijk te stimuleren, maar ook om voorbeelden te stellen op vlak van bouwstijl en afwerking van de woningen. Zurenborg kreeg daardoor een rijk, gevarieerd en zeer eclectisch straatbeeld, waarbij Jos Bascourt veel van de opvallendste ensembles realiseerde. Hij had een heel eigen, herkenbare bouwstijl, waarin hij elementen uit de art nouveau combineerde met onder meer Moorse decoraties, Italiaanse renaissance, en hij telkens voor een zeer verzorgd, kleurrijk materiaalgebruik zorgde.

Hier tekende hij een schijnbaar symmetrische compositie, met verschillende muuropeningen op de begane grond, en een slechts deels omlopende kroonlijst. De woningen zijn verenigd door de omhooggestuwde plint en een centrale liseen met lotus-topstuk. Opvallende baksteenpolychromie, geel met groene banden, exotisch aandoende natuurstenen omlijstingen, geëvolueerd uit de Florentijnse boog, en brede houten kroonlijst met zeer lange karbelen en stokkantelen, laatstgenoemde afgezaagd op nummer 54. Kleurige tegeltableaus met gestileerd lotusmotief boven de bifora van de bel-etage en in het fries, op nummer 52 met vermelding van de huisnaam. Art-nouveau-smeedwerk voor keldermonden en voetkrabbers; houten deuren in de stijl van P. Hankar, fraai vormgegeven schrijnwerk van de vensters. Interieur met behouden stuc-, schrijn- en smeedwerk in art nouveau.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers, 1901#535.
  • ELAUT A. & J. POSSEMIERS 1988: Op wandel door de belle époque, Brussel, 148-149.
  • VANHOVE B. 1978: De Art Nouveau-architektuur in het Antwerpse: een doorsnede , Licentiaatsverhandeling Rijksuniversiteit Gent (R.U.G.), 43-44.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise & Plomteux, Greet

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Transvaalstraat

Transvaalstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.