Teksten van Art-nouveau-burgerhuizen Lotus en Papyrus

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11138

Art-nouveau-burgerhuizen Lotus en Papyrus ()

Ensemble van twee woningen genaamd Lotus en Papyrus, naar een ontwerp van architect Jos Bascourt uit 1901, in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.

Deze bouwmaatschappij werd in 1886 opgericht om Zurenborg te ontwikkelen als woonwijk voor de betere middenklasse. De maatschappij werkte met verschillende architecten samen voor de realisatie van reeksbouw voor eigen rekening, met de bedoeling de ontwikkeling van de wijk te stimuleren, maar ook om voorbeelden te stellen op vlak van bouwstijl en afwerking van de woningen. Zurenborg kreeg daardoor een rijk, gevarieerd en zeer eclectisch straatbeeld, waarbij Jos Bascourt veel van de opvallendste ensembles realiseerde. Hij had een heel eigen, herkenbare bouwstijl, waarin hij elementen uit de art nouveau combineerde met onder meer Moorse decoraties, Italiaanse renaissance, en hij telkens voor een zeer verzorgd, kleurrijk materiaalgebruik zorgde.

Hier tekende hij een schijnbaar symmetrische compositie, met verschillende muuropeningen op de begane grond, en een slechts deels omlopende kroonlijst. De woningen zijn verenigd door de omhooggestuwde plint en een centrale liseen met lotus-topstuk. Opvallende baksteenpolychromie, geel met groene banden, exotisch aandoende natuurstenen omlijstingen, geëvolueerd uit de Florentijnse boog, en brede houten kroonlijst met zeer lange karbelen en stokkantelen, laatstgenoemde afgezaagd op nummer 54. Kleurige tegeltableaus met gestileerd lotusmotief boven de bifora van de bel-etage en in het fries, op nummer 52 met vermelding van de huisnaam. Art-nouveau-smeedwerk voor keldermonden en voetkrabbers; houten deuren in de stijl van P. Hankar, fraai vormgegeven schrijnwerk van de vensters. Interieur met behouden stuc-, schrijn- en smeedwerk in art nouveau.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers, 1901#535.
  • ELAUT A. & J. POSSEMIERS 1988: Op wandel door de belle époque, Brussel, 148-149.
  • VANHOVE B. 1978: De Art Nouveau-architektuur in het Antwerpse: een doorsnede , Licentiaatsverhandeling Rijksuniversiteit Gent (R.U.G.), 43-44.

Auteurs:  Plomteux, Greet; Hooft, Elise
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Art-nouveau-burgerhuizen Lotus en Papyrus [online], https://id.erfgoed.net/teksten/167900 (geraadpleegd op ).


Art-nouveau-burgerhuizen Lotus en Papyrus ()

Zogenaamd "Lotus" en "Papyrus"; samenstel van twee burgerhuizen in art nouveau, waarvoor bouwaanvraag van 1901, naar ontwerp van Jos Bascourt.

Schijnbaar symmetrische compositie (verschillende muuropeningen begane grond, slechts deels omlopende kroonlijst) verenigd door de omhooggestuwde plint en een centrale liseen met lotus-topstuk; opvallende baksteenpolychromie, geel met groene banden, exotisch aandoende natuurstenen omlijstingen, geëvolueerd uit de Florentijnse boog, en brede houten kroonlijst met zeer lange karbelen en stokkantelen, laatstgenoemde afgezaagd op nummer 54; kleurige tegeltableaus met gestileerd lotusmotief boven de bifora van de bel-etage en in het fries, op nummer 52 met huisnaam; art-nouveau-smeedwerk voor keldermonden en voetkrabbers; houten deuren in de stijl van Paul Hankar. Interieur met behouden stuc-, schrijn- en smeedwerk in art nouveau.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers, 1901#535.
  • ELAUT A. & J. POSSEMIERS 1988: Op wandel door de belle époque, Brussel, 148-149.
  • VANHOVE B. 1978: De Art Nouveau-architektuur in het Antwerpse: een doorsnede , Licentiaatsverhandeling R.U.G., 43-44.

Bron: KENNES H., PLOMTEUX G. & STEYAERT R. met medewerking van WYLLEMAN L. & HIMLER A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3nd, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Plomteux, Greet
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Art-nouveau-burgerhuizen Lotus en Papyrus [online], https://id.erfgoed.net/teksten/11138 (geraadpleegd op ).