Teksten van Burgerhuis Boreas

Burgerhuis Boreas ()

De woning Boreas was het eerste ontwerp in art-nouveaustijl van architect Jos Bascourt. Hij ontwierp de burgerwoning in 1898 in opdracht van J. Kolsteren, wonende in de Arendstraat 70.

Het is een kubistisch aandoende compositie met smalle, rechthoekige muuropeningen onder gietijzeren latei; de hogere linker gevelhelft met zeer opvallende, trapezoïdale erkerlantaarn met kunstig uitgesneden stijlen en een houten kroonlijst met alternerende consoles onder voormalige stokkantelen. Deze zeer opvallende, sierlijke elementen werden ook gebruikt in het ensemble dat Bascourt in 1899 ontwierp op de vier hoeken van de Generaal Van Merlenstraat en de Waterloostraat in Zurenborg.

De woning telt vier traveeën en bestaat uit twee anders uitgewerkte helften: de twee linker traveeën tellen drie bouwlagen en zijn gevat onder een plat dak, terwijl de rechter helft twee bouwlagen heeft, onder een zadeldak. De vernieuwende elementen zijn geconcentreerd in de hoge helft van de gevel.

Van de oorspronkelijke polychromie in de lijstgevel, bleven alleen de geribde arduinen plint, de glasramen op de benedenverdieping en erker en een tegeltableau met de huisnaam bewaard. De houten erker werd rood herschilderd, het bakstenen parement egaal gewit. Originele houten deur met geometrisch patroon.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1898 # 37.
  • ELAUT A. & J. POSSEMIERS 1988: Op wandel door de belle époque, Brussel, 150-151.
  • VANHOVE B. 1978: De Art Nouveau-architektuur in het Antwerpse: een doorsnede, Licentiaatsverhandeling R.U.G., 38-39.

Bron: -
Auteurs:  Hooft, Elise, Plomteux, Greet
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Hooft, Elise; Plomteux, Greet: Burgerhuis Boreas [online], https://id.erfgoed.net/teksten/167920 (geraadpleegd op )


Huis Boreas ()

Zogenaamd "Boreas"; dubbelhuis van vier traveeën met twee bouwlagen, één rechts en drie links, respectievelijk onder zadel- en plat dak; eerste art-nouveau-ontwerp van Jos Bascourt, waarvoor bouwaanvraag van 1898.

Kubistisch aandoende compositie met smalle, rechthoekige muuropeningen onder gietijzeren latei; de hogere linker gevelhelft met trapezoïdale erkerlantaarn met kunstig uitgesneden stijlen; houten kroonlijst met alternerende consoles onder voormalige stokkantelen.

Van de oorspronkelijke polychromie, bleven alleen de geribte arduinen plint, de glasramen van benedenverdieping en arkel en een tegeltableau met huisnaam bewaard; de erker werd kleurig herschilderd, het bakstenen parement egaal gewit; originele houten deur met geometrisch patroon.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1889 # 37.
  • ELAUT A. & J. POSSEMIERS 1988: Op wandel door de belle époque, Brussel, 150-151.
  • VANHOVE B. 1978: De Art Nouveau-architektuur in het Antwerpse: een doorsnede, Licentiaatsverhandeling Rijksuniversiteit Gent (R.U.G.), 38-39.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Plomteux, Greet
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Plomteux, Greet: Burgerhuis Boreas [online], https://id.erfgoed.net/teksten/11139 (geraadpleegd op )