Gelderhorsten

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Lommel
Deelgemeente Lommel
Straat Gelderhorsten

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Lommel (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Heidegebied, gelegen tussen de Kattenbosserheide en de Maai van Kerkhoven, waarvan het eerste deel van de naam refereert aan de strooptochten van Gelderse troepen in dit grensgebied en het tweede deel "horst" aan het reliëf, namelijk de hogere ligging van dit heideterrein. Het valt niet uit te sluiten dat de baan het restant is van een destijds opgeworpen aarden dijk, als een verdedigingswal tegen de Gelderse invallen.

  • GEERTS F. e.a., Door het zand getekend. Bijdragen over landschap en verleden van de Kempsense grensgemeente Lommel. Uitgegeven naar aanleiding van de milleniumviering in 1990, Lommel, 1990, p. 128-129.
  • MENNEN V., Van Vriesput tot Klein Duitsland. Acht eeuwen Lommelse plaatsnamen, Publicaties van de v.z.w. Museum Kempenland te Lommel 10, Lommel, 1992, p. 63, 110, 269.

Bron: Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Neerpelt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk

Datum tekst: 2005

Relaties

maakt deel uit van Lommel

Lommel (Lommel)

omvat Hoeve met losstaande bestanddelen

Gelderhorsten 87, Lommel (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.