Burgerhuis De Roos

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Transvaalstraat
Locatie Transvaalstraat 62, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis De Roos

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument Burgerhuis De Roos: gevels en daken
gelegen te Transvaalstraat 62 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 06-01-1974.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Zurenborg: deel Berchem

Deze bescherming is geldig sinds 10-01-1980.

Beschrijving

Woning De Roos werd in 1899 ontworpen door architect Jules Hofman in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van Burgershuizen Oostkwartier.

Deze maatschappij was in 1886 opgericht om Zurenborg te ontwikkelen tot woonwijk voor de hogere middenklasse. De maatschappij bouwde voor eigen rekening tal van modelwoningen en –ensembles, in samenwerking met verschillende bouwmeesters, om op die manier de bouw van woningen door privé-investeerders te stimuleren. Ook was het duidelijk te bedoeling om aan te sturen op de keuze voor rijk uitgewerkte, eclectische ontwerpen.

De maatschappij heeft opvallend veel investeringen gedaan in de Transvaalstraat, in de meest uiteenlopende stijlen. Jules Hofman mocht in de straat twee modelwoningen voor de maatschappij tekenen. In 1896 tekende hij een eerder atypisch ensemble in cottagestijl. Het ontwerp voor de woning De Roos dat hij in 1899 maakte, sluit naadloos aan bij dat deel van zijn oeuvre waarmee hij het bekendst is geworden, namelijk de burgerhuizen in een fantasierijke, voor Antwerpen zeer vooruitstrevende art nouveau.

In de hoogte uitgewerkt gebouw van drie bouwlagen en souterrain, verticaal gemarkeerd door de hangende erker aan de voorgevel, de schoorsteenliseen van het gesloten zijgevelvlak aan de straat en de risalietvormende, met gelijkvloerse erker en houten loggia opengewerkte travee aan de tuin.

Bepleisterde, met imitatievoegen bezette lijstgevels met elementen ontleend aan Victor Horta (risalietbouw, vensteromlijstingen, serpentinekronkels) en Paul Hankar (kelderlicht, stenen deuromlijsting).

Door de verdwenen plankierbeschildering van de houten erker, de smeedijzeren draagconstructie alsook de corresponderende natuurstenen stijlen van het benedenvenster, heeft de voorgevel heel wat van zijn oorspronkelijke rijkdom ingeboet. Van de tuinafsluiting in art nouveau bleef alleen de deur met smeedwerk, vlak naast de voorgevel bewaard.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1899 # 703.
  • VANHOVE B. 1978: De Art Nouveau-architektuur in het Antwerpse: een doorsnede, Licentiaatsverhandeling R.U.G., 28-29.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise & Plomteux, Greet

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Transvaalstraat

Transvaalstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.