Eclectisch ensemble

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Waterloostraat
Locatie Waterloostraat 3-9, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Eclectisch ensemble

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument Burgerhuis in eclectische stijl
gelegen te Waterloostraat 3 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 11-04-1984.

omvat de bescherming als monument Burgerhuis in eclectische stijl
gelegen te Waterloostraat 5 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 11-04-1984.

omvat de bescherming als monument Burgerhuis in eclectische stijl
gelegen te Waterloostraat 7 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 11-04-1984.

omvat de bescherming als monument Burgerhuis in eclectische stijl
gelegen te Waterloostraat 9 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 11-04-1984.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Zurenborg: deel Berchem

Deze bescherming is geldig sinds 10-01-1980.

Beschrijving

Symmetrisch uitgewerkte groep van vier eclectische burgerhuizen, ontworpen in 1898 door Guillaume van Oenen in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het bouwen van burgershuizen in het Oostkwartier.

De bouwmaatschappij werd in 1886 opgericht met als doel de ontwikkeling van Zurenborg tot woonwijk voor de burgerij. De maatschappij bouwde voor eigen rekening tal van modelwoningen en –ensembles, in samenwerking met verschillende bouwmeesters, om op die manier de bouw van woningen door privé-investeerders te stimuleren. Ook was het duidelijk te bedoeling om aan te sturen op de keuze voor rijk uitgewerkte, eclectische ontwerpen, waarin de voorkeur voor neo-Vlaamserenaissance en voor cottagestijl opvalt. Dit eclectische ensemble van Van Oenen is hier een heel duidelijk voorbeeld van; het is tevens het eerste project dat in de Waterloostraat werd gerealiseerd.

De woningen tellen elk twee traveeën en twee bouwlagen, waarbij lijst- en puntgevels in functie van een levendige compositie worden gecombineerd. De woningen kregen een kleurig baksteenparement op hardstenen plinten, met natuurstenen omlijstingen, balustrades, zuilen en ornamenten ontleend aan de neo-Vlaamserenaissance-stijl, en houten erkers, balkons en overkragende puntdaken aan de cottagestijl. De twee uiterste woningen (3 en 9) trekken de aandacht door de met verfijnd houtwerk gevulde puntgevels, geflankeerd door loggia’s op de mezzanine en door de grote houten erkers op de eerste verdieping. De twee centrale woningen hebben een lijstgevel en brede drielichten met natuurstenen tussenzuilen op de verdieping. Het midden van het ensemble is geaccentueerd door een natuurstenen cartouche en een met vaas bekroonde liseen. Elke woning heeft op de begane grond dezelfde indeling, met een korfboogdeur met gebogen fronton en een groot rondboogvenster. De woningen vallen op door hun verfijnde, gaaf bewaarde decoratie, houtwerk en smeedijzerwerk, met onder meer topstukken op de geveltoppen en de twee centrale dakvensters.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1898 # 705.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Waterloostraat

Waterloostraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.