Kerkstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Neerpelt
Deelgemeente Neerpelt
Straat Kerkstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Neerpelt (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Genoemd naar de alhier gelegen parochiekerk Sint-Niklaas. Op de Ferrariskaart (1771-77) en in de Atlas van de Buurtwegen (1845) is de bebouwing aan de noordkant van de straat nog niet aaneengesloten zoals nu. Het huidige, ten noordwesten van de kerk gelegen Marktplein dateert uit de jaren 1960-70.

Het straatbeeld wordt vooral gemarkeerd door de parochiekerk Sint-Niklaas en het gemeentehuis, voor het overige door een aantal soms beschilderde bakstenen breed- en diephuizen van twee bouwlagen uit eind 19de of begin 20ste eeuw, met doorgaans getoogde muuropeningen op hardstenen lekdrempels en versierd met baksteenfriezen, muizentanden, dropmotieven, kordonlijsten, hoeklisenen, muurbanden of druiplijsten: nummers 6, 8 met winkelpui uit de jaren 1930, nummer 12 met gewijzigde ordonnantie, nummer 24 met puntgevel op van met monsterkoppen versierde vaasbekroning voorziene schouderstukken, bovenvensters met hardstenen, van bolbekroning voorziene diamantkopsluitstenen en winkelpui uit de jaren 1930, nummer 26-28 met later aangepaste begane grond, nummer 30 met puntgevel doch aangepaste begane grond. De nummers 11-13, 21-23, 29, 31 en 33 dateren uit de jaren 1930 tot 1950, de nummers 10, 14, 15-19, 16, 18, 20 en 22 vertegenwoordigen nieuwbouw.

  • BILSEN A., Honderd jaar Neerpelt. Fotokroniek van een dorp in de 20ste eeuw, Neerpelt, 2000, oude foto's en prentbriefkaarten op p. 11-13, 16-17, 29, 32.
  • STEVENS J. & CUYVERS M., Neerpelt vroeger jaren, Neerpelt, 1986, oude prentbriefkaarten op p. 6, 10-11, 93.

Bron: Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Neerpelt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk

Datum tekst: 2005

Relaties

maakt deel uit van Neerpelt

Neerpelt (Neerpelt)

omvat Café In het Vlaamsch Huis

Kerkstraat 32, Neerpelt (Limburg)

omvat Gemeentehuis van Neerpelt

Kerkstraat 1-7, Neerpelt (Limburg)

omvat Neoclassicistisch burgerhuis

Kerkstraat 27, Neerpelt (Limburg)

omvat Parochiekerk Sint-Niklaas

Kerkstraat 9, Neerpelt (Limburg)

omvat Warenhuis

Kerkstraat 2-4, Neerpelt (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.