Woning De Violier

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Waterloostraat
Locatie Waterloostraat 37, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Art nouveau burgerhuis De Violier

Deze bescherming is geldig sinds 11-04-1984.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Art nouveau burgerhuis De Violier

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Zurenborg: deel Berchem

Deze bescherming is geldig sinds 10-01-1980.

Beknopte karakterisering

Typologieburgerhuizen
Stijlart nouveau
Dateringvóór WO I
Betrokken personen

Beschrijving

Woning De Violier werd rond 1904 gebouwd voor Willem Schepmans (1873-1944), voorzitter van de rederijkerskamer De Violieren. Hij zorgde in 1887 voor de wederoprichting van de 16de-eeuwse rederijkerskamer De Violieren, de letterkundige afdeling van de kunstenaarsgilde Sint-Lucas.

Architect Jules Hofman tekende de plannen voor deze burgerwoning, en zorgde voor een vertaling van het levenswerk van de eigenaar in de gevel. De violieren, kleine bloemen die in kegelvorm samen aan een stengel groeien, worden afgebeeld in de geveltop, in de borstweringen en op de sokkel van de erker. Cartouches in de gevel vermelden spreuken van de rederijkerskamer: "Liefde doet sorghen" en "Uit jonsten versaemt".

De smalle woning, drie bouwlagen hoog, heeft een parement van witte baksteen en natuursteen. De gevel wordt gekarakteriseerd door een golvend lijnenspel, uitvloeiend in een opvallende gevelbeëindiging met gestileerd floraal topmotief. Gevelbrede bolle erker op de bel etage, tegelijk dienst doend als luifel boven mijterboogvormig ingesneden benedenvenster en deurwaaier. Bekroning door een balkonleuning van natuursteen en smeedwerk, waarop een rondbogig tweelicht uitgeeft, met natuurstenen tussenzuil.

Ondanks de vernieuwende stijl van de gevel, werd de woning zeer klassiek ingedeeld, met een enkelhuisplattegrond die sinds de 19de eeuw gangbaar was voor de stedelijke burgerwoning. In de deurtravee zit de gang met trappenhuis, waarachter in een lagere aanbouw de keuken. In de venstertravee, een enfilade van salon, eetkamer en veranda, een drieledige kamerindeling die op elke bouwlaag wordt herhaald.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1904#1173.
  • ELAUT A. & J. POSSEMIERS J. 1988: Op wandel door de belle époque, Brussel, 124-125.
  • VANHOVE B. 1978: De Art Nouveau-architektuur in het Antwerpse: een doorsnede,Licentiaatsverhandeling Rijksuniversiteit Gent, 31-32.

Bron: -

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Waterloostraat

Waterloostraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.