Achtzalighedenstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Peer
Deelgemeente Wijchmaal
Straat Achtzalighedenstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Peer (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Recent aangelegde weg leidend naar de Acht Zaligheden, een volkshumoristische naam voor een achttal kleine woningen, die sigarenfabrikant Jan-Hendrik Timmermans omstreeks 1900 in deze straat liet bouwen nabij zijn fabriek aan de Spoorwegstraat. De als dorpsgezicht beschermde kleine en lage huisjes zijn er nog te bezichtigen, sommige in min of meer originele staat.

  • Afdeling ROHM Limburg, Cel Monumenten en Lanschappen, dossier nr. 381.
  • Jubileumboek 1994 van de Heemkundige kring Hechtel-Eksel. Een dorp met een verleden is een dorp met een ziel, Hechtel-Eksel, 1994 (bijdrage van J. MEUWIS, In rook opgegaan... Geschiedenis van de Noord-Kempische sigarennijverheid), p. 135.
  • De zeven torens, 10, 1995, p. 55, 65-67, afb.
  • DIRIKEN P., Geogids Peer, s.l., 1996, p. 106.
  • MOLEMANS J., De eerste pastorie van Wijchmaal (17de-18de e), op de Houterschans, in Taxandria, nr. 57, Liber Amicorum E. Van Autenboer, 1985, p. 280.

Bron: Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Peer, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk

Datum tekst: 2005

Relaties

maakt deel uit van Wijchmaal

Wijchmaal (Peer)

omvat Zeven arbeiderswoningen

Achtzalighedenstraat 31-43, Peer (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.