Sint Elisabethlaan

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Peer
Deelgemeente Wijchmaal
Straat Sint Elisabethlaan

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Peer (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze verbindingsstraat tussen de Stations- en de Sint-Trudostraat werd in 1956 van een verhardingslaag in beton voorzien. Genoemd naar het Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth.

  • De zeven torens, 16, 2001, p. 85-86.

Bron: Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Peer, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk

Datum tekst: 2005

Relaties

maakt deel uit van Wijchmaal

Wijchmaal (Peer)

omvat Medisch Pedagogisch Instituut Sint-Elisabeth

Sint Elisabethlaan 20-22, Peer (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.