Sint Trudostraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Peer
Deelgemeente Wijchmaal
Straat Sint Trudostraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Peer (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

In het vooruitzicht van de fusie met Peer werd de voormalige Kerkstraat, die liep vanaf de spooroverweg via het centrum van het dorp tot aan de Peerderbaan, in Sint-Trudostraat omgedoopt, naar de patroonheilige van de parochie. Aan deze straat liggen de huidige kerk en pastorie, die de vroegere gebouwen vervangen.

  • De zeven torens, 16, 2001, p.86.

Bron: Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Peer, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk

Datum tekst: 2005

Relaties

maakt deel uit van Wijchmaal

Wijchmaal (Peer)

omvat Gekoppelde dorpswoningen

Sint Trudostraat 70-72, Peer (Limburg)

omvat Parochiekerk Sint-Trudo

Sint Trudostraat zonder nummer, Peer (Limburg)

omvat Pastorie van de Sint-Trudoparochie

Sint Trudostraat 62, Peer (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.