Spoorwegstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Peer
Deelgemeente Wijchmaal
Straat Spoorwegstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Peer (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De omgeving van de voormalige sigarenfabriek Hoefnagels, bestaande uit de voormalige stationswijk met bedrijfshotel en een aantal arbeiderswoningen in de Achtzalighedenstraat, werd als dorpsgezicht beschermd. Eertijds maakten van deze wijk ook cafés en opslagplaatsen deel uit.

  • Afdeling ROHM Limburg, Cel Monumenten en Landschappen, dossier nr. 381.
  • DIRIKEN P., Geogids Peer, s.l., 1996, p. 11, 3106.

Bron: Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Peer, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk

Datum tekst: 2005

Relaties

maakt deel uit van Wijchmaal

Wijchmaal (Peer)

omvat Hotel-restaurant Croymans

Spoorwegstraat 10, Peer (Limburg)

omvat Sigarenfabriek en herenhuis Liekenshuys

Spoorwegstraat 12, Peer (Limburg)

omvat Tweegezinswoning

Spoorwegstraat 3, 4, Peer (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.