Materzeelstraat (Ingooigem)

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Anzegem
Deelgemeente Onbepaald
Straat Materzeelstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Anzegem (geografische inventarisatie: 01-06-2004 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Landelijke weg vertrekkend van de Heirbaan, aanvankelijk met recht tracé. De straat maakt ter hoogte van de spoorweg een knik naar het oosten, daar met bochtig tracé lopende tot aan de Stientjesstraat. De oostzijde van de straat behoort tot het grondgebied van Anzegem, de westzijde maakt deel uit van Ingooigem.
De basisbebouwing klimt op tot in de 19de eeuw en bestaat voornamelijk uit dwars op de straat ingeplante arbeidershuisjes zoals o.m. nr. 13.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Callens T. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Anzegem, Deelgemeenten Anzegem, Gijzelbrechtegem, Ingooigem, Kaster, Tiegem en Vichte, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL27, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Ingooigem

Ingooigem (Anzegem)

is gerelateerd aan Materzeelstraat (Anzegem)

Materzeelstraat (Anzegem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.