Pastoor Verrieststraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Anzegem
Deelgemeente Ingooigem
Straat Pastoor Verrieststraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Anzegem (geografische inventarisatie: 01-06-2004 - 31-12-2006).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Straat met recht tracé, uitvalsweg naar Anzegem. Gelegen in het centrum van de gemeente, vertrekkend aan het kruispunt met de Stijn Streuvelsstraat en de Ingooigemplaats. In het centrum maakt de straat een vertakking naar het noorden met aan het einde een toegang naar de gemeentelijke begraafplaats (Sint-Antoniussstraat).
Straat met woon- en commerciële functie waarvan de basisbebouwing opklimt tot in de 18de eeuw en bestaat uit burgerhuizen, lage arbeiderswoningen en enkele hoeves. Westzijde van de straat bepaald door rijbebouwing, vanaf de Guido Gezellestraat voornamelijk losstaande bebouwing.
Restanten van de bebouwing uit de 19de eeuw zijn o.m. nr. 7, lage gecementeerde burgerwoning van anderhalve bouwlaag, thans met sterk aangepaste begane grond en nr. 11, combinatie van een diephuis van twee bouwlagen en een breedhuis van één bouwlaag met gecementeerde lijstgevel, vernieuwd schrijnwerk. De bebouwing uit de 20ste eeuw bestaat voornamelijk uit eenvoudige bakstenen lijstgevels van twee à vier traveeën en twee bouwlagen veelal met (deels) vernieuwd schrijnwerk, o.m. nr. 8 met naastgelegen elektriciteitscentrale, nr. 19, herberg z.g. "IN DE LEEUW VAN VLAANDEREN" met typisch afgeschuinde hoektravee, nr. 39, getypeerd door vensters met afgeschuinde bovenhoeken, nr. 41, verfraaid door spaarnissen met aflijnende overhoekse muizentandfries en nr. 91.
Tevens bebouwing uit het interbellum, o.m. nr. 23 en nr. 47 met geprofileerd portaal.
De basisbebouwing is doorbroken door tal van vernieuwd parementen.
Ook enkele hoeves uit het laatste kwart van de 19de of het begin van d 20ste eeuw, o.m. nr. 17, nr. 18 met woonhuis met aangepaste muuropeningen en deels vernieuwd schrijnwerk en nr. 111.

Bron: De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Callens T. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Anzegem, Deelgemeenten Anzegem, Gijzelbrechtegem, Ingooigem, Kaster, Tiegem en Vichte, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL27, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Ingooigem

Ingooigem (Anzegem)

omvat Art-decoburgerhuis

Pastoor Verrieststraat 5, Anzegem (West-Vlaanderen)

omvat Britse militaire begraafplaats Ingoyghem Military Cemetery

Pastoor Verrieststraat zonder nummer, Anzegem (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Pastoor Verrieststraat 75, Anzegem (West-Vlaanderen)

omvat Burgerwoning

Pastoor Verrieststraat 3, Anzegem (West-Vlaanderen)

omvat Gedenkzuil

Pastoor Verrieststraat zonder nummer, Anzegem (West-Vlaanderen)

omvat Gemeenteschool

Pastoor Verrieststraat 10-12, Anzegem (West-Vlaanderen)

omvat Herberg

Pastoor Verrieststraat 106, Anzegem (West-Vlaanderen)

omvat Herberg In de drie koningen

Pastoor Verrieststraat 4, Anzegem (West-Vlaanderen)

omvat Hoeve

Pastoor Verrieststraat 107, Anzegem (West-Vlaanderen)

omvat Kapel van 1843

Pastoor Verrieststraat 17, Anzegem (West-Vlaanderen)

omvat Pastorie Sint-Antoniusparochie

Pastoor Verrieststraat 40, Anzegem (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.