Biezenstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Biezenstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Van Koningin Elisabethlaan naar Klaverstraat. Bij aanleg van straat, vastgelegd bij Koninklijk Besluit van 5 oktober 1903, zogenaamd naar de aanwezige biezen (soort van oevergewas). Op de Marcus Gerardskaart (1562) is de volledig ommuurde straat opgetekend in een buurt met vrij landelijk karakter; op Poppkaart (1865) gaat straat verloren in niet bebouwd land. Heden uitsluitend bewoning.

Rechte, gekasseide straat. Vrij uniforme bebouwing van enerzijds historiserende woningen, soms met neobarokinslag, afwisselend bestaande uit lijst- en trap- gevels: nummer 6 van 1913, nummer 8, nummer 12 van 1907, nummer 14 van 1905, nummer 18 van 1910, nummer 20 van 1912, nummer 22 van 1911 en nummer 24 van 1923 naar ontwerp van architect M. Roelandt (Turnhout); anderzijds kleine flatgebouwen (drie bouwlagen) uit jaren 1970-1980.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 294/1905, nr. 216/1907, nr. 169/1910, nr. 243/1911, nr. 485/1912, nr. 233/1913, nr. 669/1923.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Ezelstraatkwartier

Brugge (Brugge)

omvat Eenheidsbebouwing van twee burgerhuizen

Biezenstraat 2-4, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Interbellumwoningen

Biezenstraat 3-5, Brugge (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Landhuis het Heestertje

Biezenstraat 16, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.