Elf-Julistraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Elf-Julistraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Van Klaverstraat naar Koningin Elisabethlaan. Benaming herinnert aan de beroemde overwinning van de Guldensporenslag op 11 juli 1302. Eertijds ingenomen door blekerijvelden en bloemenkwekerijen - onder meer het grote bedrijf van E. Dumon, woonachtig in Vlamingdam nummer 45 - aangelegd op het grondgebied tussen de Blokstraat en Vlamingdam na de afbraak in 1881 van het Engels College aan de Vlamingdam. Straat aangelegd in jaren 1930 na faillissement van vermeld horticultuurbedrijf. Van oudsher voornamelijk woonfunctie en consulaat van Portugal (nummer 27).

Rechte, gekasseide straat. Vrij uniforme bebouwing van art-decogetinte woonhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen onder meer getypeerd door gevelparement van helrode baksteen, in- en uitspringende volumes, erkers en patrijspoortvensters: nummer 3 van 1939 naar ontwerp van architect J. Beuckelaere, nummer 5 van 1935 naar ontwerp van architect J. Heyneman (Knokke), nummer 9 van 1939 naar ontwerp van architect L. Gevaert (Brugge), nummer 11 van 1937, nummer 12 van 1937, nummer 16, nummer 26 van 1938, nummer 35, nummer 37, nummers 38-42 van 1939 naar ontwerp van architect L. Gevaert, nummer 44 van 1935 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge).

Nummer 15 met neobarokinslag van 1939 naar ontwerp van architect A. Bullynck (Brugge); nummer 25 imposant pand van 1941 naar ontwerp van M. Vermeersch (Brugge) met neobarokke reminiscenties onder meer gevelsteen "D.D." verwijzend naar bouwheer Deschepper-Drapier.

Nummer 10, vernieuwbouw van 1998 naar ontwerp van architect T. Van Biervliet (Brugge), zie gevelsteen, onder meer met hoog opgetrokken, erkervormig volume van cederhout, verwijzend naar aanpalende architectuur onder meer nummer 3.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 849/1935, nummers 1125 en 1158/1937, nummers 216, 449 en 526/1939.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Ezelstraatkwartier

Brugge (Brugge)

omvat Herenhuis Lanceloot Blondeel

Elf-Julistraat 43, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.