Ezelstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Ezelstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van Sint-Jakobsstraat naar Koningin Elisabethlaan. Oorsprong van de benaming nog onduidelijk; in de archieven komt ze voor vanaf 1302 voor. Straat vermoedelijk ontstaan circa 1200. Op kaart van Marcus Gerards (1562) afgebeeld als dicht bebouwde straat met voornamelijk diephuizen en zeker één groter pand met name het voormalige "Hof van Uitkerke" (huidig nummer 28); aan noordzijde heeft de straat dan twee - nu onbestaande - zijstraten richting Sint-Jorisstraat en Vlamingdam, onder meer het nog bestaande steegje Azijnstraat tussen de nummers 22 en 24; voorts locatie van het 14de-eeuws godshuis "Sint-Joos" (nummer 83-95), de gesloopte 15de-eeuwse Sint-Elisabethkapel (ter hoogte van de nummers 84-90) en vanaf het tweede kwart van de 17de eeuw, van het klooster van de ongeschoeide karmelieten (nummer 28). Heden in mindere mate bewoning doch voornamelijk commercië le activiteiten zie verbouwde begane gronden. In 1901, afbraak van verschillende kleinere woningen aan de Ezelpoort naar aanleiding van de straatverbreding.

Recent heraangelegde gekasseide straat met gebogen tracé (voornamelijk naar Ezelpoort toe). Bij het begin loopt over de rei de Ezelbrug, een bakstenen brug van één steekboog mogelijk teruggaand op de 17de eeuw; laatstgenoemde oorspronkelijk bebouwd met zogenaamd "Sint-Jakobspoort" als grens van de oudste kern. Aan straateinde sluit de Ezelpoort aan bij de tweede omwalling. Gietijzeren ophangingpunten aan gevels van onder meer nummers 2, 12, 24, 30, 37, 104 en 143 verwijzen naar voormalige tramlijn nummer 3 naar Scheepsdale en Sint-Pieters, in gebruik van 1913 tot 1951. In nummer 119-121: doorgang naar Pastoor Van Haeckeplantsoen.

Gevarieerde bebouwing van afwisselend diep- en breedhuizen, in kern opklimmend tot het vierde kwart van de 14de eeuw (nummer 83). Enerzijds diephuizen van twee à vier traveeën en twee à drie bouwlagen vaak met oudere kern en verankerde bakstenen puntgevels uit de 16de, 17de en 18de eeuw, soms met barokke geveluitwerking. Nummer 106 met volledig vernieuwde trapgevel, resultaat van "Kunstige Herstelling" van 1994-1996 naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge), doch met bewaarde 17de-eeuwse kern. In de loop van de 19de eeuw zijn sommige van laatstgenoemde gevels vervangen door (bepleisterde) lijstgevels (nummer 92), al dan niet in neoclassicis- tische stijl. Anderzijds breedhuizen van twee à vier traveeën en twee à drie bouwlagen met bepleisterde of bakstenen, 19de-eeuwse lijstgevel (onder meer nummer 44 (1849), nummers 48, 74, 75 en 79 (1863), nummers 82, 94, 131, 139, en 141, nummers 143-145 (1874), nummer 153); nummer 46 is nog van een lijstgevel voorzien in 1919. Nummers 73 (gevel van 1840 in plaats van trapgevel) en nummer 111 bewaren vermoedelijk nog een oudere kern; nummer 68 behoudt moerbalken op sleutelstukken met afgerond profiel en natuurstenen consoles. Enkele herenhuizen van vijf à zeven traveeën en twee à drie bouwlagen, gebouwd in de loop van de 19de eeuw in plaats van kleinere bebouwing zoals nummer 71 van 1864 ter vervanging van een trapgevel, nu met verbouwde begane grond. Voorts diep- en breedhuizen in historiserende stijl verwijzend naar 17de-eeuwse trapgevels onder meer nummer 31, nummer 63 van 1968 naar ontwerp van architect W. Verlinde (Brugge), nummer 64 met bewaarde oudere kern, zie balklagen met sleutelstukken, nummer 66, nummer 72, nummer 149, nummer 151 van 1921 naar ontwerp van architect R. Cauwe (Brugge). Nummer 59 breedhuis in historiserende stijl met eclectische inslag.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier DW002189.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 20 november 1990; Nota, 26 maart 1996.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 13/1849, nummer 40/1863, 57/1864, nummer 1/1874, nummer 207/1919, nummer 259/1921, nummer 337/1926, nummer 62/1968.
  • BEERNAERT B., Open Monumentendag Vlaanderen. Ezelstraatkwartier, Brugge, 1989, nummer 30.
  • BEUCKELS L., Brugse vestingen, Brugge, 1985, p. 42.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 77.
  • GEVAERT H., Brugse bruggen, 2001, p. 96-97.
  • ROTSAERT J., Op wandel in de Ezelstraat. Toponymische sprokkelingen in en om een oude Brugse poortstraat, in Brugs Ommeland, XV, 1984, nummer 4, p. 185-203.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Ezelstraatkwartier

Brugge (Brugge)

omvat 17de-eeuwse stadswoning

Ezelstraat 18, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Barok burgerhuis

Ezelstraat 62, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Ezelstraat 102-104, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Ezelstraat 2, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Ezelstraat 41, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Ezelstraat 120, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Ezelstraat 9, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Ezelstraat 35, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Ezelstraat 26, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Ezelstraat 12, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Ezelstraat 133, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Ezelstraat 127, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Ezelstraat 20, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis met houten winkelpui

Ezelstraat 123-125, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Eenheidsbebouwing

Ezelstraat 112-114, Brugge (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Ezelbrug met trap

Ezelstraat zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Godshuis Sint-Joos

Ezelstraat 83, 87-105, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Herenhuis

Ezelstraat 29, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Herenhuis

Ezelstraat 16, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Herenhuis

Ezelstraat 22, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Herenhuis

Ezelstraat 119-121, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Herenhuis

Ezelstraat 33, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Herenhuis Dautricourt de Spot

Ezelstraat 25, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Ezelstraat 17, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Ezelstraat 4, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Ezelstraat 6, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Ezelstraat 30, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Ezelstraat 100, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Ezelstraat 15, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis De Klaver

Ezelstraat 98, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Huis 't Steenken

Ezelstraat 50, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Huis De Roose

Ezelstraat 11, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Huis De Schotel

Ezelstraat 14, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Kerk en klooster van de ongeschoeide karmelieten

Ezelstraat 28, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Meisjesschool Arme Maagdekens

Ezelstraat 84-90, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Middeleeuwse stadspoort Ezelpoort

Ezelstraat zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Neobarok herenhuis

Ezelstraat 38-40, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Neobarok hoekhuis

Ezelstraat 53, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Samenstel van burgerhuizen

Ezelstraat 67-69, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Samenstel van burgerhuizen

Ezelstraat 155, Gulden-Vlieslaan 69, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Samenstel van stadswoningen

Ezelstraat 24, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Ezelstraat 117, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Ezelstraat 118, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Ezelstraat 116, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Ezelstraat 115, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Ezelstraat 113, Brugge (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Stadswoning

Ezelstraat 34, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Ezelstraat 129, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Ezelstraat 47, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Ezelstraat 96, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Ezelstraat 39, Brugge (West-Vlaanderen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Stadswoning

Oude Zak 2, 2A-B, Ezelstraat 1, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Ezelstraat 8, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Ezelstraat 10, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Ezelstraat 21, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Ezelstraat 23, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Ezelstraat 81, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Ezelstraat 37, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Ezelstraat 49, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Ezelstraat 51, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Ezelstraat 55, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Ezelstraat 60, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Ezelstraat 77, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Ezelstraat 78, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning met houten winkelpui

Ezelstraat 36, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning met houten winkelpui

Ezelstraat 27, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning met houten winkelpui

Ezelstraat 13, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning met houten winkelpui

Ezelstraat 147, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoningen

Ezelstraat 107-109, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.