Neststraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Neststraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van Speelmansrei naar enerzijds Korte Lane en anderzijds naar Hoefijzerlaan. Gekasseide straat met T-vormig tracé. Huidige naam vermoedelijk afgeleid van oorspronkelijk naam Neststraat verwijzend naar water- of laagland.

Eerste straatgedeelte met zijgevel van panden aan de Korte Lane, aan de oostzijde eenvoudige lijstgevels uit de 19de eeuw en het tweede kwart van de 20ste eeuw, aan de westzijde voormalige fabrieks- gebouwen van de "Zoutziederij Schram" (zie Korte Lane). Huidige gebouwen dateren van 1912 en nemen een volledig bouwblok in tussen de Hoefijzerlaan en de Neststraat. Tweede straatgedeelte ingenomen door panden met rode bakstenen lijstgevels van twee traveeën en drie bouwlagen onder meer nummer 6, waarschijnlijk van 1846. Achterhuizen van panden aan Speelmansrei en Hoefijzerlaan.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 16/1881, nummer 247/1912.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 243.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Ezelstraatkwartier

Brugge (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.