Baliestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Baliestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van Lange Raamstraat naar Sint-Clarastraat. Naam al in 1579 in gebruik en waarschijnlijk refererend aan een leuning of afsluiting waarvan vermoedelijk de wijknaam Ter Balie is afgeleid. Marcus Gerards (1562) tekent een Korte en Lange Baliestraat onderbroken door het "vuil reitje", overspannen door de Baliebrug zie Annuntiatenstraat; naam Lange Baliestraat wordt tot 1884 officieel voor de hele straat gebruikt.

Begin van de straat aan de oostkant gedomineerd door Sint-Gilliskerk, aan de westkant tegenover de kerk lag het armenkerkhof. Marcus Gerards tekent op die plaats een ommuurde tuin met ten noorden daarvan een domein met huis, volgens opgravingen van 1991 eventueel teruggaand tot de 14de of 15de eeuw; voorbij de Baliebrug voornamelijk aaneengesloten bebouwing, in tweede deel aan de noordwestkant onderbroken door nu verdwenen straat lopend naar de Sint-Clarastraat.

In de eerste helft van de 19de eeuw bouwen van rij herenhuizen nrs. 1-11 op oude kerkhofgrond. Daarnaast pastorie en schoolcomplex uit 1867 van de zusters van de Heilige Jozef met neogotisch deel aan de Annuntiatenstraat van 1887-1900; school heden vervangen door sociale woningen met garages en nieuwe schoolgebouwen. Tussen Annuntiaten- en Sint-Clarastraat voornamelijk bewoning. Ter hoogte van nr. 60 op binnengrond voormalige 19de-eeuwse haringrokerij met bewaarde schoorstenen, achter nrs. 80-84 op vroegere wasserijgronden: bebouwing uit de eerste helft van de 20ste eeuw, onder meer voormalige ateliers, stapelruimte en bewoning + garagecomplex uit het vierde kwart van de 20ste eeuw.

Rechte, gekasseide straat met op het einde korte knik naar de Sint-Clarastraat. Breed- en diephuizen van twee à zeven traveeën en één à drie bouwlagen onder zadeldak, al dan niet afgewolfd. Heterogene bebouwing waarvan oudste kern opklimt tot de 16de eeuw. Straatbeeld getypeerd door huizen van één bouwlaag meestal met 16de of 17de-eeuwse kern onder meer nr. 40 met parement uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, nrs. 41-47, herbouwd in 1959 naar ontwerp van architect F. Minne (Brugge); sommige in de loop van de 19de of 20ste eeuw met één bouwlaag verhoogd en al dan niet met bewaarde kern: nr. 8 (1878), nrs. 10-16 (1888), nrs. 19 (mogelijk 1889), nrs. 20-22 (1895), nr. 21 (na 1856), nr. 23 (1852 en in 1933 zie huidige toestand naar ontwerp van architect M. Vermeersch), nr. 24 (1902), nrs. 63-65 (mogelijk 1857), nr. 102, nr. 127 (1881), nr. 129 (mogelijk 1864).

Voorts 19de-eeuwse elementen: magazijn nr. 17, nr. 32 met bewaard houtwerk en rolluikkasten, nrs. 67-69 en nr. 77 met doorlopende dorpels op de bovenverdieping; eenheidsbebouwing: nrs. 60-72 met gecementeerde lijstgevels, nrs. 74-78, nrs. 103-107 met dakkapelletjes en nrs. 109-121 met puntgevels. 19de-eeuwse bebouwing op braakliggend terrein, onder meer nr. 57 + en volgende nrs. 59-61 (1863) met blanco fries onder de kroonlijst, nr. 83 (mogelijk 1893) en nrs. 85-93 (1894) is eenheidsbebouwing met puntgevels met getande windveren.

Tot de eerste helft van de 20ste eeuw behoren: woningen met soms historiserende gevels: nrs. 33-39, nr. 58 (1946) naar ontwerp van architect D. Maene (Brugge), nr. 92 (1934) naar ontwerp van architect N. Bullynck (Brugge), nr. 99, nrs. 101, 108, 110, 116, 118, 124-128, 130. Ook nieuwbouw: sociale woningen, nr. 15, van 1995 naar ontwerp van architectenbureau Sparo, schoolgebouwen van 1985 zie Annuntiatenstraat nr. 52, nrs. 112-114 van 1997 naar ontwerp van architect G. Luwaert (Wetteren), nr. 122. Garages uit de tweede helft van de 20ste eeuw rechts van nr. 32.

  • DIRO, Bouwvergunningen, nr. 224/1991, nr. 1984/1992, nr. 1371/1997.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 89/1852, nr. 41/1856, nr. 97/1857, nr. 685/1959, nr. 64/1863, nr. 111/1864, nr. 129/1867, nr. 101/1877, nr. 104/1881, nr. 69/1888, nr. 52/1889, nr. 83/1893, nr. 40/1894, nr. 111/1895, nr. 37/1902, nr. 945/1933, nr. 637/1934, nr. 119/1946, nr. 685/1959.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 13-15.
  • DE WITTE H., HILLEWAERT B., Archeologisch jaarrapport, 1991-1992, Opgravingen en vondsten, Brugge 1993, p. 83-85.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Gilliskwartier

Brugge (Brugge)

omvat Afspanning 't Oud Handbogenhof

Baliestraat 6, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Complex van burgerhuizen en villa

Baliestraat 80-84, Eugeen Van Steenkistestraat 3, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Eenheidsbebouwing van 1888

Baliestraat 10-16, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Gelijkaardige burgerhuizen

Baliestraat 24A, 26, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Gelijke burgerhuizen

Baliestraat 27-29, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Godshuizen Brooloos, Laris en Stockhove

Baliestraat 86-90, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Baliestraat 4, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Baliestraat 38, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Parochiekerk Sint-Gillis

Baliestraat 2, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Reeks stadswoningen

Baliestraat 46-52, 56, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Rij van gelijke burgerhuizen

Baliestraat 1-13, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Samenstel van stadswoningen

Baliestraat 51, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Baliestraat 42, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoningen

Baliestraat 34-36, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.