Bapaumestraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Bapaumestraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van Langestraat naar Kruisvest. Hoewel er geen verklaring is de voor straatnaam verwijst die vermoedelijk naar de geslachtsnaam Bapalmes of van Bapaume uit de 18de eeuw. Oudste vermelding dateert uit begin jaren 1400.

Op het plan van Marcus Gerards (1562) wordt de hoek Langestraat ingenomen door het "hospice ter Columna", gesticht in 1362. In 1490 worden kapel en gebouwen ter beschikking gesteld van de "wagenaers en brouwersknechten" die de gebouwen gebruiken als godshuizen en de kapel voor hun diensten. Zij geven hun naam aan het nabijgelegen pleintje. Het hoekhuis (Langestraat nummer 173) is mogelijk nog een restant van het godshuis. Op de hoek van de Kruisvest stond de in 1579 gebouwde particuliere woning "Het Torreken" voorzien van een traptoren. Ertegenover twee breedhuizen met bijhorende tuinen en tuinmuur aan straatzijde.

Thans gekasseide straat met nagenoeg recht tracé . Zuidzijde van de straat vrij lang schaars bebouwd gebleven. Overwegend eenheidsbebouwing: de nummers 2-4 vervangen in 1865 een tuinmuur, en de nummers 6-10 van 1885 vertonen muuropeningen in bakstenen omlijsting. Bij het einde van de straat, een graanmaalderij van 1904, uitgebreid in 1909 en 1912. Noordelijke straatkant met eenheidsbebouwing ter vervanging van oudere panden zoals onder meer nummers 1-3 van 1888 in plaats van woning van één bouwlaag, nummer 3 is een voormalig café. Nummers 5-9 van 1914 met meer uitgewerkte bepleisterde lijstgevels vervangen eenvoudige lijstgevels. Nummers 11-13 en nr. 21 met eenvoudige lijstgevel van rode baksteen. Bij het einde van de straat weinig vernieuwende nieuwbouw als imitatie van 17de en 18de-eeuwse panden zie nummer 15 (1955), nummer 17 (1956), nummer 19.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 127/1865, nr. 3/1885, nr. 30/1888, nr. 32/1904, nr. 239/1909, nr. 336/1912, nr. 50/1914, nr. 673/1955, nr. 828/1955, nr. 181/1956, nr. 685/1956.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Seminariekwartier

Brugge (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.