Albrecht Rodenbachstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Albrecht Rodenbachstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Van Hugo Verriest- naar Stijn Streuvelsstraat. Nieuw aangelegde gekasseide straat met recht tracé waarvan de naam sinds 1929 verwijst naar de dichter Albrecht Rodenbach (1856-1880).

Vrij homogeen straatbeeld met zowel breed- als diephuizen van twee à drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, met ommuurd of omhaagd voortuintje. Verankerde bakstenen tuit-, lijst- en trapgevels gebouwd in neo-Brugse stijl. De ene meer uitgewerkt en beter geconserveerd dan de andere. Eenvoudige tuitgevels met benadrukte lateien en in de top een rondboogvenster zie nummer 12, nummer 20 (1930), nummer 24 (1932), nummer 26 (1932). Lijstgevels met dakvenster en vensters met bepleisterde lateien zie nummer 4, nummer 5, nummer 8, nummer 10, nummer 14, nummer 18. Soms met een al dan niet doorgetrokken bow window zie nummer 7 (1932), nummer 13 (1932), nummer 15 (1932), nummer 17 (1932), nummer 19 (1932), nummer 21 (1932), nummer 22 (1934). Sommige muuropeningen gevat in rondboog- of korfboognissen zie nummer 6, nummer 9, nummer 11 (1932), nummer 22. Nummers 1-3 met gevelbrede luifel voorzien van Vlaamse pannen van 1932 naar ontwerp van architect U. D'Helft (Brugge). Nummers 2 en 28 met uitgewerkte muurankers en gebruik van natuursteen, in het bijzonder zie de stenen kruis- en bolkozijnen van nummer 28. Hoekpanden vertonen soms een meer complexe vormgeving en bedaking en krijgen hierdoor enige cottage-achtige allures zie nummer 23, 30.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 1/1930, nummer 307/1932, nummer 308/1932, nummer 605/1932, nummer 627/1932, nummer 645/1932, nummer 678/1932, nummer 999/1932, nummer 1228/1932, nummer 123/1932, nummer 1052/1934.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Guido Gezellekwartier

Brugge (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.