Hugo Verrieststraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Hugo Verrieststraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van Rolweg naar Albrecht Rodenbachstraat en na een elleboogbocht naar de Kruisvest, ter hoogte van de Bonne Chieremolen (zie Kruisvest). Gekasseide straat, voor en na de bocht met recht tracé doch met verspringing naar het onbebouwde einde toe. De straatnaam refereert aan Hugo Verriest (1840-1922), geestelijk verwant van de dichter Guido Gezelle.

Vrij homogeen straatbeeld met panden van twee à drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, met ommuurd of omhaagd voortuintje. Verankerde bakstenen tuit-, lijst- en trapgevels gebouwd in neo-Brugse stijl; met uitzondering van het art-decogetint pand nummer 9 (1930). De ene meer uitgewerkt dan de andere en al dan niet bewaard houtwerk. Toepassing van de Brugse travee type I voor de traveeën uitgewerkt als risaliet, zie nummers 1 en 3. Rechthoekige muuropeningen gevat in rond- of korfboognissen, zie nummers 4 (1930), 10, 12, 13, 14, 22 (1933). Benadrukte lateien, zie nummers 11, 20; en geblokte ontlastingsbogen met natuurstenen aanzet- en sluitstenen, zie nummers 6-8. Sommige panden werden later voorzien van een garagepoort waarboven een erker, zie nummers 7, 15 (1929), 17 (1929). Nummers 16-18 (1933) met meer uitgewerkte rechter traveeën opgevat als risaliet en voorzien van erker op de begane grond waarboven een balkon met fraaie leuning. Grotere panden (nummers 17, 24 van 1933) te situeren ter hoogte van het park Guido Gezellewarande. Guido Gezellewarande in 1936 aangelegd en palend aan de "Koninklijke en Prinselijke Hoofdgilde van Sint-Joris" (zie Stijn Streuvelsstraat).

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 825/1929, nummer 1015/1929, nummer 31/1930, nummer 612/1930, nummer 728/1930, nummer 592/1933, nummer 762/1933, nummer 1069/1933.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Guido Gezellekwartier

Brugge (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.