Stijn Streuvelsstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Stijn Streuvelsstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van Peperstraat naar Kruisvest. Gekasseide straat met recht tracé . Naamgeving sinds de aanleg van de straat in 1929 naar Stijn Streuvels (1871-1969), de neef van Guido Gezelle.

Vrij heterogeen straatbeeld. Begin van straat met poortjes horend bij de nabijgelegen Peperstraat. Aan onpare kant begin ingenomen door rusthuis ter Potterie. Alle huizen opgetrokken in neo-Brugse stijl. De ene meer uitgewerkt dan de andere. Panden van grotere omvang met meer uitgewerkte gevel voorzien van een twee traveeën brede trap- of tuitgevel. Ook benadrukte muuropeningen meestal gevat in rondboog- of korfboognissen en voorzien van natuurstenen lateien en bol- kozijnen zie nummers 28, 30 (1933), 32, 36 (1933), 38 (1932), 40 (1932), 42, 44, 46. Nummer 48 (1931) met overkragende bovenbouw en voorzien van een houten punt- gevel. Sommige hebben een erker rustend op natuurstenen consoles zie nummers 12 (1931), 22 (1934), 24, 26, 42. Bij het straateinde, aan de Kruisvest, voorziet de parcellering ruime tuinen voor panden als nummers 52-56. Nummers 6 (1932), 8 (1932), 10 (1932) met afgezwakte neobarokinslag zie de muurbanden ter hoogte van de onder- en bovendorpels. Einde van straat voorbij Guido Gezellewarande ingenomen sinds 1924 door de "Koninklijke en Prinselijke Hoofdgilde van Sint-Joris" zie nummer 59.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 621/1931, nummer 1271/1931, nummer 1297/1931, nummer 80/1932, nummer 429/1932, nummer 463/1932, nummer 464/1932, nummer 490/1932, nummer 1027/1932, nummer 651/1933, nummer 1017/1933, nummer 805/1934

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Guido Gezellekwartier

Brugge (Brugge)

omvat Godshuizencomplex

Stijn Streuvelsstraat 3-49, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Koninklijke en Prinselijke Hoofdgilde van Sint-Joris

Stijn Streuvelsstraat 59, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.