Bilkske

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Bilkske

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Van Langestraat naar Kazernevest. Oorspronkelijk korter. Na de fusie met de rand wordt de Schijfstraat, zogenaamd naar de schietoefeningen op schijven die hier plaats vonden, samengevoegd met Bilkske. Huidige naam naar de hier gelegen zogenaamd bilk of weide. Aanvankelijk deel uitmakend van het stadsdeel "De rame", een afgesloten stadseigendom bewaakt door een aangestelde van de stad. In het midden van het bijna onbebouwd gebied lag een vijver en het Vuldersreitje. Onbebouwd gebied in gebruik als blekerijgronden. Oorspronkelijk een korte doodlopende straat beginnend bij de Langestraat. Voorbij de huidige kerk, een binnenpleintje te bereiken via de nu verdwenen Bilkbrug. Reeds in 1368 voor het eerst vermeld. Op Marcus Gerards (1562) weergegeven als een eenvoudige houten brug. De brug verliest haar functie na het overwelven en later dempen van het Vuldersreitje. Straat en pleintje zijn aangelegd in 1928 na de ophoping van de gronden. Bebouwing vanaf 1929 zie nummer 57 de eerste woning van de straat. Huidig verloop van de straat vastgelegd bij Koninklijk Besluit van 31 maart 1928 en 13 mei 1930. Bij het einde van de straat ligt een pleintje voorzien van zitbanken en basketbalveld. De huidige aanleg van de gekasseide straat met licht gebogen tracé dateert van 1993.

Aanvankelijk naast woonfunctie ook industriële functie zie de tot in 1993 aanwezige blikdrukkerij en -lakkerij De Clerck. Ook religieuze- en onderwijsfunctie zie kerk van de Heilige Jozef of de Heilige Familie in het begin van de straat en de klaslokalen van de stadsschool met ingang aan de Ganzenstraat nummer 13-15. Sociale functie ondergebracht in dienstencentrum "De Balsemboom" en bejaardenwoningen van 1990 naar ontwerp van architect J. Laureyns, gelegen op de hoek van de Hooistraat en ingehuldigd in 1994.

Voorts overwegend rijhuizen met trap-, lijst- of puntgevels in vereenvoudigde neo-Brugse stijl zie nummer 17, nummer 18 van 1933, nummer 19, nummer 21, nummer 22 van 1930, nummer 24 van 1931, nummer 25, nummer 26 van 1931, nummer 28 van 1929, nummer 30 van 1928 naar ontwerp van architect R. Hoenraet (Brugge), nummer 32 van 1931, nummer 26 van 1929, nummer 27, nummer 29, nummer 30 van 1930, nummer 31 van 1929, nummer 32 van circa 1930, nummer 33, nummer 34 van 1931, nummer 35, nummer 36 van 1930, nummer 37, nummer 38 van 1929, nummer 40 van 1930, nummer 41, nummer 42 van 1942 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge), nummer 43, nummer 44, nummer 45, nummer 46, nummer 47, nummer 48, nummer 51, nummer 52 van 1931, nummer 53, nummer 54 van 1929, nummer 55 van 1930, nummer 56 van 1929, nummer 69 van 1932, nummer 71 van 1932, nummer 73, nummer 75 van 1929, nummer 77 van 1929 naar ontwerp van architect K. Laloo (Brugge), nummer 79, nummer 87 van 1929, nummer 89 van 1912, nummer 91 van 1939. Ook enkele meer specifieke, hierna behandelde voorbeelden van doorsnee-architectuur uit het interbellum.

  • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunningen, nummer 92/1990, 1871/1993; Rooilijnwijzigingen, 31 maart 1928, 13 mei 1930.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Bouwvergunningen, nummer 1871/1993.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 86/1912, nummer 1003/1928, nummers 72, 106, 788, 789 en 938/1929, nummers 46, 595 en 802/1930, nummers 53, 546, 777 en 978/1931, nummers 53, 142, 494 en 681/1932, nummer 74 en 698/1933, nummer 345/1939.
  • GEVAERT H., Brugse bruggen, Brugge, 2001, p. 59.
  • RAU J., RYCKAERT M., De Brugse ..., deel 1, 1987, p. 61-62.
  • RYCKAERT M., Historische Stedenatlas van België, Brussel, 1991, p. 210.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Langestraatkwartier

Brugge (Brugge)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Blikdrukkerij en lakkerij De Clerck

Bilkske 68, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Bilkske 28, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis uit het interbellum

Bilkske 26, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis uit het interbellum

Bilkske 50, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis uit het interbellum

Bilkske 62, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis uit het interbellum

Bilkske 64, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis uit het interbellum

Bilkske 66, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis uit het interbellum

Bilkske 107, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Interbellumwoning

Bilkske 60, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Kerk van de Heilige Jozef of de Heilige Familie

Bilkske zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Twee interbellumwoningen

Bilkske 83-85, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.