Ganzenplein

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Ganzenplein

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Veelhoekig, gekasseid pleintje. Geen verklaring voor de huidige naamgeving. Aanvankelijk een levendig pleintje met lokalisatie van bedrijf van bier en minerale wateren van A. Van Den Dorpe-Vermeersch (nummer 9), het parochiaal centrum (nummer 5) en de kleuterschool, laatst genoemde worden heden gebruikt door verschillende verenigingen. Thans dominerende woonfunctie.

Bebouwing opklimmend tot de 16de eeuw. Marcus Gerards (1562) tekent de "Ganse Platse" ter hoogte van de Hooistraat, een doodlopend straatje. Op het einde van het straatje staat een imposant gebouw met bijhorende ommuurde tuin, vermoedelijk de latere kleuterschool. Van circa 1835 tot na de Tweede Wereldoorlog locatie van het beluik of het "Fort Ganzekoertje" of "Fort Deman" toegankelijk via een smal poortje in de rechter hoek van het plein. Het werd gesloopt in opdracht van de zusters apostelinnen om er klassenlokalen te bouwen. Popp (1862) tekent op het Ganzenplein een pomp tegen de gevel van het hoek- pand bij de Ganzenstraat. In 1877 wordt de natuurstenen pomp vervangen door een ijzeren pomp, in gebruik tot 1943.

De huidige basisbebouwing vervangt lage huisjes uit de 16de tot 17de eeuw. Woningen van twee traveeën en één à twee bouwlagen onder zadeldak. Enerzijds in historiserende stijl met dakkapel zie nummers 4 en 7 (1959) en anderzijds eenvoudige lijstgevels opgevat als eenheidsbebouwing zie nummers 1-3 (1964). Ook uitgangen van de panden Ganzenstraat nummers 58-60.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 157/1959, nummer 157/1964.
  • RAU J., De huisvesting van het proletariaat in het 19de-eeuwse Brugge. De Forten, in Brugs Ommeland, XXXVI, 1996, nummers 1-4, p. 37-38.
  • VANDEVYVERE E., Watervoorziening te Brugge van de 13de tot 20ste eeuw, Brugge, 1983.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Langestraatkwartier

Brugge (Brugge)

omvat Burgerhuis

Ganzenplein 6, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Huis A. Van Den Dorpe - Vermeersch

Ganzenplein 8, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Kloostergebouwen bij het complex Ten Hoye

Ganzenplein 5, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.