Vuldersreitje

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Vuldersreitje

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van Lange- naar Rodestraat. Naam voor straat, binnengebied en deels gedempte, deels overwelfde reie. Zogenaamd naar het reitje dat kronkelde door het stadsdeel nabij de Vuldersstraat, Rodestraat en Molenmeers en vloeide in de Sint-Annarei voorbij de Molenbrug. Gekasseide straat met recht tracé. Het binnengebied heeft onregelmatige vorm omgeven door tuinen of bijgebouwen horend bij Peper-, Lange- en Rodestraat. In 1995 bouwen van twaalf garages en één studio naar ontwerp van architect G. Lagast (Brugge) en in 1997 bouwen van polyvalente ruimte naar ontwerp van architect F. Soutaer (Brugge).

  • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunningen, nummer 2465/1995, nummer 2154/1997.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Langestraatkwartier

Brugge (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.