Braambergstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Braambergstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Van Rozenhoedkaai tot Predikherenstraat. De benaming verwijst naar de hoger gelegen, 13de-eeuwse buurt rond Vismarkt en Koningin Astridpark, zogenaamd "Braamberg" zie begroeiing met bramen en ander doornig struikgewas; op de kaart van Marcus Gerards (1562) zogenaamd "Predikheerstraat". Samen met onder meer Zwarte en Witte Leertouwersstraat planmatig aangelegd circa 1245. Eertijds begon de straat aan de zogenaamd "Huidenvettersbrug" over het toenmalige Pandreitje, afgebroken circa 1785 bij het dempen van de voormalige Pandrei.

Vermoedelijk van oudsher belangrijke bebouwing omwille van de strategische ligging nabij Reie, Burg en Vismarkt. Door de eeuwen heen commerciële functie onder meer nummer 7, sinds de 13de eeuw ambachtshuis van de Korendragers; heden ook administratieve activiteiten en huisvesting. Gevarieerde bebouwing uit de 16de tot de 20ste eeuw. Nummers 1 tot 7 hebben een achtergevel en/ of aanbouwen op Huidenvettersplein. Enerzijds diephuizen van twee à vier traveeën en twee à drie bouwlagen onder zadeldaken uit de 16de tot de 17de eeuw, voorzien van quasi originele trapgevel (nummers 4, 6, 7, 8, 16, 20, 22 en 26), klokgevel (nummer 34) of puntgevel (nummer 14); soms voorzien van een neobaroktrapgevel onder meer nummer 1. Nummer 32, diephuis met in 1838 aangepaste bepleisterde lijstgevel, vermoedelijk met bewaarde, oude kern; eenvoudige, neoclassicistische pui. Anderzijds breedhuizen van drie tot zeven traveeën en twee à drie bouwlagen onder zadeldak, met kern uit de 16de tot de 17de eeuw, soms met bakstenen voorgevel (nummer 18 en nummer 25), soms in de loop van de eerste helft van de 19de eeuw bepleisterd (nummer 10 en nummer 12). Enkele eenvoudige bepleisterde 19de-eeuwse lijstgevels zoals nummer 13, nummer 19, nummer 32 met eenvoudige, tweeledige pui van 1838. Nummer 11/ Vismarkt (+ Vismarkt nummer 5), voormalige feestzaal "Eldorado" met café , gebouwd in 1913 naar ontwerp van architect A. De Brabandere (Brugge) in plaats van hoekpand met tuit- en lijstgevel. Nummer 5 met banale baksteengevel doch mogelijk oudere kern zie verankeringen en achtergevel.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 73/1913.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 38.
  • DE WITTE H., De Braamberg, in Vensters op Brugge. Vijf eeuwen leef- en wooncultuur (1400-1900), Brugge, 2000, p. 57-60.
  • RYCKAERT M., Historische Stedenatlas van België, Brussel, 1991, p. 121.
  • VANDEWALLE A., De Braamberg: in het teken van koren en vis, in Brugge die scone, 1990, nummer 3, p. 7.
  • VANHOUTRYVE A., Op Brugse bruggen... (6). De Hudevettersbrucghe, in Brugge die scone, 1995, nummer 4, p. 5.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Magdalenakwartier

Brugge (Brugge)

omvat Ambachtshuis van de korendragers

Braambergstraat 7, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis

Braambergstraat 18, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis De Braemberg

Braambergstraat 20, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis De Goude Rake

Braambergstraat 16, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis De Gouden Kelk

Braambergstraat 14, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis De Zwaan

Braambergstraat 34, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Burgerhuis gedateerd 1740

Braambergstraat 17, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Herberg In de Vogelmarkt

Braambergstraat 1, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Herenhuis

Braambergstraat 10, Jozef Suvéestraat zonder nummer, 2A, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Herenhuis De Keizerlijke Kroon

Braambergstraat 25, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Herenhuis In de halve maan

Braambergstraat 15, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Braambergstraat 12, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Hoekhuis

Braambergstraat 2, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Samenstel van burgerhuizen

Braambergstraat 22, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Samenstel van burgerhuizen

Braambergstraat 36-38, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Braambergstraat 3, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Braambergstraat 26, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning gedateerd 1934

Braambergstraat 24, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoningen

Braambergstraat 4-8, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoningen

Braambergstraat 21-23, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.