Visspaanstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Visspaanstraat

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Van Oude Gentweg naar Katelijnestraat. Naam dateert officieel van 1936 en zou naar verluidt dateren uit de 16de eeuw, doch de betekenis is onbekend. Grosso modo rechte, gekasseide straat met kromming naar het einde toe. Op hoek met Oude Gentweg, verweerde grenspaal (?) met sporen van volutebekroning. Noordzijde onderbroken door muur van de kloostertuin van de zusters redemptoristinnen zie Katelijnestraat nummer 103; deels verankerde muur met sporen van gedichte vensters onder strek, deels met cassetteverdeling. Rechts, van nummer 75, ingang naar sociaal woonproject Sentillenhof.

Voornamelijk kleine, gevarieerde bebouwing, in kern opklimmend tot de 16de eeuw. Voornamelijk breedhuizen van twee à vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met verankerde, bakstenen lijstgevels uit de 19de eeuw (nummers 26 en 28); nummer 81 van 1876 in plaats van woning van één bouwlaag, nummers 62 en 81 met oudere kern zie moerbalk. Anderzijds ook 20ste-eeuwse bebouwing in historiseren stijl met lijst- en trapgevels (nummer 23) onder meer nummers 7 en 9 van 1912, nummers 11 en 27. Nummer 93, pand met gevel uit de eerste helft van de 20ste eeuw en oudere kern. Nummer 1-5, breedhuis, gesplitst in drie woningen van telkens twee traveeën en twee bouwlagen, oorspronkelijk met 19de-eeuwse lijstgevel, huidig uitzicht resultaat van "verfraaiende" restauratie van 1937. In de loop van het vierde kwart van de 19de eeuw zijn lage huisjes vervangen door breedhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen zoals nummers 4, 6, 8 en 10 respectievelijk van 1900, 1900, 1867 en 1886. Voorts enkele huizen uit het eerste en tweede kwart van de 20ste eeuw zoals nummer 2 van 1937, nummer 23 van 1910, nummer 97 gedateerd door gevelsteen "ANNO / 1900". Ook recente architectuur onder meer nummers 83, 85, 95.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 45/1876, nummer 31/1900, nummer 263/1910, nummer 117/1912, nummer 215/1937.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Fiche, februari 1986.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Magdalenakwartier

Brugge (Brugge)

omvat Centillepoortje, toegang tot beluik

Visspaanstraat 31, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Eenheidsbebouwing van godshuizen

Visspaanstraat 46-60, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Eenheidsbebouwing van stadswoningen

Visspaanstraat 34-44, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Eenheidsbebouwing van stadswoningen

Visspaanstraat 35-75, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Hovenierswoning

Visspaanstraat 14, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Samenstel van stadswoningen

Visspaanstraat 64, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Visspaanstraat 16, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoning

Visspaanstraat 21, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoningen

Visspaanstraat 18-24, Brugge (West-Vlaanderen)

omvat Stadswoningen

Visspaanstraat 30-32, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.